Mens det generelt sett stadig blir sikrere å jobbe her i landet, har antallet registrerte arbeidsskadedødsfall i bygg- og anlegg økt de siste 15 årene.

Risikoen for skader er høyest blant de yngste arbeidstakerne.

Det er også flere skader blant de som jobber lang arbeidsuke på 45 timer eller mer. Også de som jobber skift og natt er mer risikoutsatt, viser rapporten.

Du kan laste rapporten ned her.

Fall er den ulykkestypen som fører til flest dødsfall og alvorlige skader.

Gravemaskinvelt

Dessuten har det vært et stort antall ulykker med store anleggsmaskiner som har ført til alvorlige skader og dødsfall.

En analyse av 65 slike ulykker viser at gravemaskiner, dumpere, lastebiler og hjullastere er de vanligste.

Gravemaskiner var involvert i mer enn halvparten av disse ulykkene. Og den vanligste årsaken er at gravemaskina velter. Veltene skjer oftest ved at grunnen under maskina svikter.

Viktig kunnskap

- De fleste ulykkene i arbeidslivet kunne vært unngått. Mange liv kunne vært spart, og det er ofte enkle grep som skal til. Men det krever daglig fokus på sikkerhet i alle ledd, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Hun oppfordrer de store aktørene i bransjen til å bruke denne kunnskapen for å sette inn støtet der det trengs mest.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!