Fosskoll-tunnelen består av tre løp, og det er forskjellige arbeider som skal utføres i løpene. Utenfor tunnelene skal det blant annet bygges fire havarilommer, to tekniske bygg og et sedimentasjons-basseng.

I tillegg til elektroarbeider og dreningsarbeider inne i tunnelene skal det også utføres fullstendig ny systematisk bergsikring i form av bolter og sprøytebetong i et løp og sporadisk ny sikring i to løp.

Det skal også settes opp bommer, skilt og skiltportaler langs E18 på begge sider av tunnelen. Også utenfor tunnelen er det omfattende elektro-arbeide i tillegg til en del arbeid med sikring og omlegging av trafikk.

I forbindelse med disse arbeidene vil det bli trafikkomlegginger i tunnelanlegget mens arbeidene pågår, men det siktes på å opprettholde to kjørefelt i begge kjøreretninger på E18 på dagtid.

Hele rehabiliteringsarbeidet i E18 Fosskoll-tunnelen er ventet å være ferdig i løpet av januar 2017.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!