I serien om sanne merkverdigheter som allikevel har et drag av fornuft i seg, nevner vi i dag Statens vegvesen sitt prosjekt om å GPS-merke reinsdyr.

Etaten har nemlig kjøpt inn GPS-enheter som reineierne henger på dyrene sine. Dermed kan man følge dyrene fra både PC og smarttelefon.

I høst starter vegvesenet utbedring av E6 over Kvænangsfjellet på grensen mellom Troms og Finnmark. Langs høyfjellsovergangen ferdes mye rein og tanken er nå at etaten kan tilpasse aktiviteten på anlegget slik at de unngår sprenging når dyrene er i nærheten.

Alternativ løsning

Reinbeitedistriktet er også grunneier der vegvesenet skal utbedre veien. De satte i utgangspunktet som krav at vegvesenet kun fikk jobbe i perioder av året da det ikke var rein der. Løsningen med e-bjeller kom opp som en alternativ løsning.

- Nå kan vi jobbe når som helst så lenge vi tilpasser oss vandringsmønstrene til reinsdyra, avslutter etaten.

Tja, vi får håpe det funker bra. Ellers blir det vel en dyrekjøpt erfaring?

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!