Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, ønsker større oppmerksomhet om vedlikehold, klima og bruk av teknologi. Økt vektlegging av samfunnsøkonomisk nytte, en egen godsstrategi samt en motorveiplan står også på agendaen. Illustrasjonsfoto: Arkiv

Nasjonal transportplan (NTP) er det store verktøyet for langsiktig samferdselssatsing i Norge. H/FrP-regjeringen igangsetter nå arbeidet med ny NTP, og foreslår flere viktige grep.

- Den formelle planperioden utvides fra 10 til 12 år, og det skal lages et perspektiv mot 2050. Nye samferdselsprosjekter vil fortsatt være en viktig del av NTP, men vi ønsker større oppmerksomhet om vedlikehold, klima og bruk av teknologi. Økt vektlegging av samfunnsøkonomisk nytte, en egen godsstrategi samt en motorveiplan står også på agendaen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor AS har nå mottatt Samferdselsdepartementets retningslinjer for det videre arbeidet med NTP. Plangrunnlaget skal inneholde forslag til prioriteringer, og det vil være et viktig grunnlag for Samferdselsdepartementets arbeid med en stortingsmelding om Nasjonal transportplan for 2018-2029.

Les mer om dette og omklassifisering av motorveier i AnleggsMagasinet Nr.6 som er i salg nå.

Lenger tidshorisont

- Vi må utvide perspektivet for samferdselssatsing i Nye NTP. Det handler om offensiv satsing og langsiktige planer. Vi øker derfor planperioden til 12 år, samt legger inn et arbeid med perspektiver mot 2050. Detaljeringsgraden skal være størst for de fire første årene. Perioden som omfatter de siste åtte årene skal deles i ”2 + 6 år”, slik at de høyest prioriterte prosjektene kan løftes frem.

Strategi for drift og vedlikehold

- Landets infrastruktur har over mange år forfalt til tross for økt pengebruk. Vedlikehold har ikke vært prioritert tilstrekkelig. Det er liten glede i å bygge landet om man deretter lar det ruste. Vi må derfor finne et riktig nivå for drift og vedlikehold slik at vi ivaretar infrastrukturen på en effektiv måte. Etatene og Avinor AS er derfor bedt om å utarbeide en strategi for dette, hvor de blir utfordret på hva som kreves for å fjerne det enorme vedlikeholdsetterslepet i samferdselssektoren.

Egen motorveiplan og jernbanestrategi

- God infrastruktur binder regionene og landet sammen. Vi må tenke helhet og langsiktig. Jernbane og motorveier har ulike egenskaper, og er viktige transportårer som skal utvikles. Det skal derfor utarbeides både en egen motorveiplan og en jernbanestrategi, sier samferdselsministeren.

Les mer om dette og omklassifisering av motorveier i AnleggsMagasinet Nr.6 som er i salg nå.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!