Se video av den anbefalte korridoren for ny E39 gjennom Mandal og Lindesnes:

Video

Statens vegvesen anbefaler at kombinasjonen av nordre linje (rød korridor) i Mandal, og søndre linje (grønn korridor) i Lindesnes, vedtas og legges til grunn for videre planlegging av ny E39 på strekningen Døle Bru - Livold.

Dette med bakgrunn i en total vurdering av prissatte- og ikke prissatte konsekvenser, mulighetene for lokal og regional utvikling, grad av måloppnåelse og vurderinger knyttet til risiko og sårbarhet.

Anbefalt korridor har lavest byggekostnad og best samfunnsnytte samlet sett.

Kommunedelplanen med konsekvensutredning vil om kort tid bli annonsert og lagt ut på offentlig høring.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!