Veidekke skal bygge 3,5 kilometer firefelts hovedvei med en to-løps tunnel på 2,8 kilometer foran Bodin leir og dagsoner på begge sider. I tillegg inngår til sammen 700 m sideveier og 14 betongkonstruksjoner i prosjektet, blant annet fire portaler og en gangkulvert under jernbanen på Hundstadmoen.

Det skal tas ut 500.000 m3 fjell fra tunnelen og 80.000m3 fjell i dagsonen. Fjellmasse skal i all hovedsak deponeres i sjø på Langstranda.

Arbeidet starter opp i februar, og skal være avsluttet i juni 2019. Kontrakten inngår i Veidekkes ordrereserve for fjerde kvartal 2014.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!