Her står jeg på over 90.000 kubikkmeter som fungerer godt til utbygging av vei, men vi får ikke lov å bruke det.

Torgeir Lian, Kjell Lian AS

Firmaet, Kjell Lian AS, har et spesielt fast oppdrag for Norske Skog på Skogn i Levanger. Derfra kjøres det ut 30.000 kubikkmeter aske i året til et askedeponi Lian har anlagt i et steinbrudd på Valan like ved. Asken blir hentet i container med traktor som går 80 prosent fast på askekjøring. Det ligger nå 95.000 kubikkmeter aske deponert her. I løpet av juni neste år vil det økes betraktelig. I 2010 lå den årlige askeproduksjonen på 20.000 kubikkmeter, nå er den oppe i 30.000 kubikkmeter i året.

Dette er sløsing

Torgeir påpeker at å deponere denne massen er sløsing med ressurser, det kan brukes til veibygging og tildekking av avfallsdeponier. Asken har lav densitet og veier langt mindre enn pukk, 800 kilo per kubikkmeter. Den inneholder mye luft og er dermed isolerende og får en fasthet som magerbetong. Det er kalken i aska som reagerer med fuktighet i lufta som gjør at den forsteiner seg.

Det er kalken i aska som reagerer med fuktighet i lufta som gjør at den forsteiner seg.

- I Sverige bevilges det solide beløp til forskning på askebruk, men i Norge får ikke aktørene lov til å forske på det engang.

Torgeir Lian, Kjell Lian AS

Ikke tillatt

Asken er likevel ikke tillatt brukt til noe i Norge, på grunn av forekomsten av tungmetaller. Selv om det ikke er påvist lekkasje fra eksisterende deponier både her og ved selve fabrikken på Skogn. Norske Skog har brukt dette til fylling i sjøen på 70- og 80-tallet. Det tas jevnlig målinger fra dette og det er fortsatt ikke funnet utsiving av noen tungmetaller der, i følge Lian. Det er miljødepartemanget som har sagt nei, men Norske Skog jobber videre med saken.

Ressurs i Sverige

I Sverige brukes asken både som bindemiddel og som ballastmasser, på deponier, som tildekking av gruveavfall, til stabilisering av muddermasser og mer. Av 1,5 millioner tonn aske årlig, bruker svenskene 1 million av dette.

Norske Skog har brukt dette til fylling i sjøen på 70- og 80-tallet. Det tas jevnlig målinger fra dette og det er fortsatt ikke funnet utsiving av noen tungmetaller der, i følge Lian. Det er miljødepartemanget som har sagt nei, men Norske Skog jobber videre med saken.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!