Sammen med Maskingrossistenes Forening (MGF), Maskinentreprenørenes forbund (MEF) og Stiftelsen Sentralregisteret for Sikkerhetsopplæring (SFS), hadde EBA, Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg, den 14.november et orienteringsmøte om det kommende Maskinregisteret.

I følge Anita Hall i MGF, var dette et informasjonsmøte om fremgangen i prosjektet. I tillegg til de nevnte gruppene deltok Kripos, forsikringsbransjen, Norsk Utleieforening, Personløftforeningen, representanter fra Statens vegvesen og store maskinimportører.

 

Etterlengtet register

Bakgrunnen er at bransjen i mange år har etterlyst et helhetlig maskinregister i Norge. EBA ønsker å få vekk de useriøse aktørene i bransjen. SFS er valgt som partner i arbeidet fordi de er en uavhengig stiftelse med et kompetanseregister med over 700.000 registreringer i dag. Det var Arbeidstilsynet som opprettet denne stiftelsen i 1988. SFS er utvikler og eier av systemet.

 

Anita Hall, administrerende direktør i MGF, forklarer til AnleggsMagasinet at registeret er i startfasen, men at mye allerede er klart.

- Utviklingen er helt i startfasen av selve systemet, men mye er allerede klart.

Anita Hall, MGF

Bank-id

Avhengig av om du er en enkel maskineier, entreprenør, importør, finansorganisasjon, forskikring, politi eller tollvesen, får du tilgang til forskjellige nivåer av informasjon når du logger deg inn med bank-id. For å gjøre dette systemet tilfredsstillende innkaller SFS arbeidsgrupper fra de forskjellige gruppene til møter fremover. Hver maskin vil trolig få en QR-kode på et registeringsskilt.

Problematikk rundt useriøse aktører og CE-problematikk kan få en løsning med et velfungerende maskinregister. Dette mener flere sentrale aktører i bransjen, blant dem er maskinimportørene.

Dette kommer i registeret:

Maskinregisteret skal inneholde informasjon om blant annet eierskap, status på sakkyndig kontroll, samsvarserklæringer og klassetilhørighet. Spesifikt er det foreslått å ha med registreringsnummer på maskinen, QR-kode, RFID-brikke og hva det koster å registrere maskinen i registeret.

Styringsgruppa

Sammen med SFS utgjør MEF, MGF og EBA styringsgruppen for det nye maskinregisteret. Registeret skal legges ut på en nettportal der de forskjellige partene kan registrere, administrere eller gjøre oppslag i registeret.

Tungt-redaksjonen hadde en sak om dette for over et år siden da MGF tidlig på året tok initiativ til dette: http://www.klikk.no/tungt/anleggsmagasinet/article859161.ece

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!