Fra 2014-2017 skal Kulturhistorisk museum i Oslo (KHM) gjennomføre arkeologiske utgravninger langs traseen til ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal.

Resultater fra registreringene som ble gjennomført av arkeologer ved Aust-Agder fylkeskommune i 2012 og 2013 viser 104 automatisk fredete kulturminnelokaliteter langs den nye traseen.

92 av lokalitetene er fra steinalder, og i løpet de neste tre årene vil 34 av disse bli undersøkt og gravd ut. I år er det hovedsakelig boplasser i Krøgenesområdet som blir berørt.

Det skal også undersøkes 2 gravhauger og et hulveissystem fra jernalder i løpet av perioden.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!