Svein-Ove Arnesen

Myggstukket sjåfør får ikke erstatning

Sjåføren var på vei gjennom Belgia i retning Norge med returlast fra Antwerpen da han ble stukket av en mygg. Nå er saken avgjort i Høyesterett.

Mattilsynet går nå ut med advarsler om risikoen for spredning av planteskadegjørere og ugras som måtte befinne seg i jorda.

Smitte kan spres både med jordmasser som flyttes og med maskiner med jord, frø og andre planterester.

Faren for spredning er størst fra dyrka mark. I sjeldnere tilfeller kan det forekomme alvorlige planteskadegjørere og ugras på gjengrodde arealer, i skog og i private hager.

Ugras og PCN

Potetcystenematoder (PCN), potetkreft og lys ringråte på potet er eksempler på planteskadegjørere som kan spres med jord. Frø av floghavre og rotbiter av parkslirekne, som er en invaderende planteart, er tilsvarende eksempler på ugras. Spesielt PCN overlever mange år i jorda, og mange ugras er vanskelige å bli kvitt heter det i en pressemelding.

Nå minner tilsynet om Matlovens krav om aktsomhet og at de før igangsetting av anleggsarbeid bør kontaktes for å gi informasjon om hvilke tiltak som eventuelt må iverksettes.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!