Fildelere kan få klagenemnd

Nettleverandører bør slippe å opptre som nettpoliti, mener Forbrukerrådet.

REISEFORBUD: Danske nettbrukere må nå finne omveier til Pirate Bay.

REISEFORBUD: Danske nettbrukere må nå finne omveier til Pirate Bay.

Publisert Oppdatert

Forbrukerrådet og bransjeorgansisasjonen IKT-Norge skal i høst diskutere å opprette en klagenemnd som kan løse tvister som oppstår dersom forbrukere eller nettleverandører møter påstander om ulovligheter.

Bakgrunnen er flere initiativer fra EU-kommisjonen, som for tiden drøfter ulike tiltak for å motvirke ulovlig nedlasting av musikk og film fra nettet.

Mot utestenging

Et av forslagene som diskuteres er å stenge nett-tilgang for brukere som laster opp eller ned opphavsrettsbeskyttet innhold. EU-kommisjonen vil også gi nettleverandørene (ISP-ene) ansvar for forbrukernes opphavsrettskrenkelser og et selvstendig ansvar for å reagere overfor forbrukerne.

Forbrukerrådet mener at opphavsretten må respekteres og beskyttes, men at utestenging fra nettet ikke står i forhold til det eventuelle lovbruddet.

- Å gjøre leverandørene til trafikkpoliti på nett setter rettssystemet til side og flytter det over i den private sfære, sier fungerende underdirektør i Forbrukerrådet Hans Marius Graasvold.

Nøytral hjelp

Om det blir opprettet en nemnd, kan denne gi gi nøytral meklingsbistand til rettighetshavere, internetttilbydere og forbrukere. Samtidig jobber Personvernkommisjonen med meklings- og nemndsløsninger ut fra et personvernsperspektiv.

- Vi ser at også rettighetshavernes og plateorganisasjonenes representanter har oppfattet vårt forslag positivt i våre samtaler med dem, sier Graasvold, som også har presentert ideen for EU-kommisjonen.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning