Word-tips 21-30

Publisert Oppdatert

21. FKU

CTRL+F for fet skrift, CTRL+K for kursiv og CTRL+U for understrek.

22. Fotnoter

For å lage en fotnote i et dokument, klikk «Referanser» og «Sett inn fotnote». Man vil få et lite tall der markøren står og et felt vil dukke opp i bunnteksten. Legger man en fotnote over denne, vil tallene oppdateres slik at rekkefølgen alltid er riktig.

23. Bruk nummerering

Skal noe nummereres i en liste, bruk Words nummerering. Slik sørger du for at du kan putte inn elementer over, uten at rekkefølgen blir ødelagt.

24. Bruk innrykk

I nummerering og punktlister kan man ha innrykk for å vise at et punkt er underliggende et annet. TAB flytter punktet nedover i hierarkiet (til høyre), mens SKIFT+TAB flytter til venstre.

25. Masseutsendelser

Skal man skrive et brev til mange mennesker, har Word selvfølgelig en funksjon for dette. Menyvalget heter, ikke overraskende, «Masseutsendelser». Her kan man enkelt hente inn lister med personer og adresser fra for eksempel Outlook eller Excel. Dette fungerer også for å sende e-post til hver enkelt person merket med deres navn.

26. Ikke del avsnitt over sider

Ønsker du at Word ikke skal dele avsnitt over flere sider? Da er det bare å markere det man vil skal holdes samlet, høyreklikke, gå så på «Avsnitt», «Tekstflyt» og huk av for «Hold linjene samlet».

27. Hold tellingen

Ved å trykke på ordtelleren nederst i venstre hjørne, får man opp mer info om antall linjer, antall tegn, antall avsnitt, sider, osv.

28. Hevet og senket skrift

Skal man skrive m2 eller H2O brukes hevet eller senket skrift. Denne finner du under «Hjem».

29. Lagre ofte

Trykk CTRL+S for å lagre dokumentet.

30. Flere funksjoner i menylinjen

Dette tegnet betyr at det finnes flere funksjoner i denne gruppen. Trykk ikonet for å vise.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning