Nye tall

Unge velger Mac

Nesten 20 prosent av de unge sier deres neste datamaskin er en Mac.

Foto: Crestock

Publisert Oppdatert

Den typiske Macbrukeren er ung, bor på Østlandet eller i Nord-Norge, har middels utdanning og lav lønn.

Med lanseringen av MacBook Air og iPhone i Europa har Apple fått mye medieoppmerksomhet, også her på Klikk.no. Man kan få inntrykk av at alle unge, trendy og urbane må ha en Mac. Men hvor mange er det egentlig i menigheten som bruker en Mac til sine daglige gjøremål?

Få offisielle tall

Apple gir sjelden ut salgstall for sine produkter, så det finnes få offisielle tall over hvor mange som bærer rundt på en MacBook i veska her i landet. Klikk.no har derfor i samarbeid med Visendi gjort en undersøkelse av den private bruken av bærbar og stasjonær Mac her i landet. De som bruker Mac på jobb er altså ikke med i undersøkelsen.

Unge velger Mac

Særlig blant de unge er statistikken lovende for selskapet som har slitt med å stjele de helt store markedsandelene fra tradisjonelle PC-er. Mens det på verdensbasis er anslått at Apple har noen få prosents markedsandel, sier hele 17,5 prosent av de unge i vår undersøkelse at deres neste maskin er en Apple.

Ønsket om å kjøpe seg en Mac faller imidlertid kraftig med alderen. Blant de som er mellom 25 og 34 år er det 10,9 prosent som sier deres neste maskin er en bærbar eller stasjonær Mac, og for de som er enda eldre går tallene videre nedover. Samlet sett er det 9,6 prosent av befolkningen som sier at deres neste datamaskin vil være en bærbar eller stasjonær Mac, altså omtrent det samme antallet som bruker en Mac i dag i følge vår undersøkelse.

Hvilken datamaskin forventer du å kjøpe neste gang?

Alle

Under 25 år

Mac, bærbar

6,7 %

13,1 %

Mac, stasjonær

2,9 %

4,4 %

PC, bærbar

56 %

57,7 %

PC, stasjonær

22,2 %

16,1 %

Annet

3,0 %

2,1 %

Skal ikke ha ny maskin

1,2 %

-

Vet ikke

8,1 %

6,6 %

Mest populært er fortsatt bærbare og stasjonære PC-er med Windows, med klar margin. Hele 56 prosent av befolkningen planlegger å kjøpe seg en bærbar Windows-PC neste gang, mens 22,2 prosent har tenkt å skaffe seg en stasjonær PC.

81 prosent bruker aldri Mac

Selv om stadig flere unge velger seg en Mac, er det ikke bare lystig lesning for Steve Jobs og hans disipler i undersøkelsen. Så mange som 81 prosent oppgir at de aldri bruker en maskin fra Apple, mens bare 7,5 prosent bruker Mac daglig. Riktignok ser også totaltallene litt bedre ut blant de mellom 16 og 24 år, hvor nesten 11 prosent bruker Mac hver dag, og «bare» 70 prosent ikke bruker Mac i det hele tatt.

Hvor ofte bruker du Mac privat?

Daglig

7,5 %

Noen ganger i uken

2,0 %

Ukentlig

0,5 %

Noen ganger i måneden

1,0 %

Månedlig

0,3 %

Tilfeldig bruk

5,4 %

Bruker ikke Mac

81,5 %

En typisk Macbruker

Undersøkelsen viser samtidig at bruken av Mac ikke er noe typisk urbant fenomen. Folk i Nord-Norge er de aller flittigste brukerne av Mac daglig, foran de som bor i Oslo og Akershus. Aller minst Macbruk er det i Hedmark og Oppland. Selv om Apple sitt fokus på design kan ha gjort inntrykk på mange kvinner, viser undersøkelsen at Macbruken er ganske lik blant menn og kvinner.

Selv om det ikke er store forskjeller, viser undersøkelsen at det er de med lavest lønn som oftest bruker Mac daglig. Dette kan trolig ha en sammenheng med at det også er de yngste som bruker Mac mest. Når det gjelder utdannelse, er det de med middels høy utdannelse som bruker Mac oftest.

Geografisk fordeling

Antall som bruker Mac daglig:

Nord-Norge

10,2 %

Trøndelag

8,3 %

Vestlandet

7,0 %

Agder og Rogaland

4,8 %

Sørøst-landet

7,0 %

Oslo og Akershus

9,0 %

Hedmark og Oppland

4,3 %

Undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av Visendi AS i tidsrommet 23 - 28. mai 2008. Et landsrepresentativt utvalg på 1176 personer mellom 17 og 87 år har svart på den elektroniske spørreundersøkelsen.

Den typiske Macbrukeren er altså ung og bor på Østlandet eller i Nord-Norge, har middels utdanning og lav lønn.

Apple ønsker ikke å kommentere tallene.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning