Excel-tips 41-50

Publisert Oppdatert

41. Skjev tekst

Lange overskrifter passer ofte bedre på skrå. For å sette tekst på skrå, velg cellen eller cellene du vil vri, høyreklikk og velg «Formater celler». Under «Justering» har man muligheten til å vri teksten.

Eventuelt har man hurtigknappen «Retning» som man finner under «Hjem».

42. Bruk maler

Excel kommer med mange gode maler som sparer deg for mye arbeid. Trykk på perlen øverst i venstre hjørne og velg «Ny». Her får du tilgang til maler som faktura, timelister, treningsdagbok, kalendere, budsjetter osv.

43. Bruk ark

Nederst i Excel, har man flere ark. Dette er underdokumenter til hoveddokumentet man jobber med. Bruker man arkene aktivt, får man ikke bare delt opp store regneark på en logisk måte, men det er også lettere å dele, finne igjen og feilsøke i regnearkene.

Man kan også kjøre formler på tvers av ark. Dette gjøres ved å skrive 'navn_på_ark'! foran cellenavnet. For å referere til celle B8 i Ark2, skriver man dermed ='Ark2'!B8.

44. Vis alle celler som (ikke) er en formel

Under «Hjem» har man en knapp som heter «Søk og merk». Med denne knappen kan man merke alle celler som ikke er resultatet av en formel (konstanter) eller merke alle celler som inneholder en formel.

45. Bruk Excel til å sortere

Flere andre programmer som for eksempel Word har en begrenset sorteringsfunksjon. Her kan man bruke Excel til hjelp. I eksempelet med Word, si at vi har en liste over et eller annet.

Kopier denne listen inn i Excel, som skjønner at den skal putte hver word-linje inn i hver sin celle. Gjør sortering i Excel og kopier det tilbake til Word.

46. Lag penere tabeller

Excel kommer med innebygde stilarter for å gjøre tabeller litt mer attraktive. Disse stilartene finner man under «Hjem» og knappen heter «Formater som tabell»

47. Skriv ut rutenett

Under «Sideoppsett» har man valg for å vise og eller skrive ut rutenett. Det samme gjelder rad- og kolonneoverskrifter.

48. Legg til et bakgrunnsbilde

Vil du ha en bakgrunn på regnearket er dette en enkel sak. Under «Sideoppsett» finner du knappen «Bakgrunn». Velg bildet du vil ha og trykk OK.

49. Manuell utregning

Har man laget en formel som er så avansert at det tar tid å gjøre utregningen, vil det kanskje være hensiktsmessig om man kunne velge når utregningen skal finne sted.

Det har man selvfølgelig muligheten til. Under «Formler» finner man «Beregningsalternativer». Denne kan man stille til manuell. Nå vil ikke utregninger i regnearket skje før man manuelt trykker knappen «Beregn nå» eller trykker F9.

50. Skjul menyer

Hvis man dobbeltklikker på et menyvalg som «Hjem», «Sett inn» eller lignende, skjules menyen i toppen. Dette er en god visning da den gir raskere tilgang og mer valg enn fullskjermsvisning som man finner under «Visning». Dobbeltklikk et av menyvalgene igjen for å få tilbake menyene.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning