Excel-tips 31-40

Publisert Oppdatert

31. Finn dupliserte verdier

Det hender man har behov for å finne like verdier i en liste. Dette er det en innebygget funksjon for i Excel. Merk listen du vil lete i, velg så «Betinget formatering» som du finner under «Hjem». Her velger du videre «Merk celler-regler» og «Dupliserte verdier». De dupliserte verdiene vil nå få en egen formatering.

Du kan også fjerne duplikater ved å merke en liste og trykke «Fjern duplikater» som du finner under «Data».

32. Lag avanserte figurer

«SmartArt» som man finner under «Sett inn» er for å sette inn avanserte figurer av typen lister, kretser, hierarkier og relasjoner. Velg typen du vil ha og man kan enkelt fylle inn tekst i figuren.

33. Referer på tvers av dokumenter

Man har ikke bare muligheten til å referere på tvers av ark, men også på tvers av dokumenter, eller bøker som det gjerne kalles i Excel. Dette gjøres på følgende måte: [dokumentnavn]Arknavn!celle, for eksempel [Timeliste.xlsx]Ark2!$C$14.

34. Vis formler

Vil du vise formlene bak tallene? Dette gjøres enkelt ved å trykke på «Vis formler» som du finner under «Formler».

35. To celler blir en

Det kan ofte være hensiktsmessig å slå sammen to eller flere celler. Kanskje man har en lang overskrift eller en overskrift som skal dekke to kolonner? Uansett gjøres det ved å trykke på «Slå sammen og midtstill» som man finner under «Hjem».

36. Superraskt regneark

Når regneark blir store og kompliserte eller hvis man jobber over et tregt nettverk kan det fort bli sirup å åpne eller lagre et exceldokument. Dette kan optimaliseres ved å lagre som «Binær Excel-arbeidsbok». Dette valget finner man under «Lagre som».

37. Kommenter celle

Har man en celle man ønsker å kommentere, enten for egen del eller andres, kan man legge til en merknad i cellen. Dette gjøres ved å trykke på «Ny merknad» som du finner under «Se gjennom». Cellen får nå et rødt hjørne. Holder man nå musen over hjørnet kommer merknaden til syne.

38. Få full kontroll på utskrift

Under «Visning» har man en knapp som heter «Sideskiftvisning». Her ser man hvor utskriftsider vil dele opp regnearket. Disse skillelinjene kan man dra fram, tilbake, opp og ned for å dele opp regnearket akkurat slik du vil.

39. Bruk ikoner

I siste versjon av Excel har man muligheten til å vise verdier med ikoner. Si at man har en liste med tall. Man kan markere denne listen og gå på «Hjem», «Betinget formatering» og «Ikonsett». Her har man et lite galleri å velge i for å uttrykke mengde.

40. Visualiser formel

En formel bruker underliggende celler for å gjøre en beregning. Under «Formler» finner vi en knapp som heter «Spor et underordnet nivå».

Stå i en formelrute og trykk på denne. Excel lager nå piler som viser hvilke celler som er med i beregningen, og i hvilken rekke de ligger. Dette er en perfekt funksjon for å feilsøke. For å fjerne pilene trykker man, ikke overraskende, på knappen «Fjern piler».

Neste 10 tips (Excel-tips 41-50) finner du her.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning