50 Excel-tips kan hjelpe:

Excel-tips 21-30

Her er tredje dose av vår bunke på 50 nyttige Excel-tips.

Foto: Lukiyanova Natalia

Publisert Oppdatert

21. Overvåk celler

Du kan legge til overvåking på celler. Dette er en veldig god måte å holde oversikten over nøkkelceller i et regneark på. Klikk på «Overvåkningsvindu» som du finner under «Formler». Du får nå opp et nytt vindu som overvåker celler du legger til.

Har du ingen erfaringer med Excel? Nybegynnertips finner du hos Dummies.com .

Neste 10 tips (Excel-tips 31-40) finner du her.

22. Bytt mellom ark

For å bla i arkene i exceldokumentet brukes CTRL+Page Down og CTRL+Page Up.

23. Rader eller kolonner alltid øverst

Man kan velge å vise rader eller kolonner uavhengig av hvor man står i regnearket. Dette er utrolig praktisk om man har globale overskrifter som gjelder for store regneark. For å gjøre dette, gå til raden eller kolonnen etter den du vil sette fast og trykk på «Frys ruter» som du finner under «Visning».

24. Egendefinerte cellenavn

Når du lager avanserte formler, kan det være lett å miste oversikten. Her kan du lage celler med egendefinerte navn for å gjøre formlene lettere å lese. Har du for eksempel en celle som angir moms på 25%, vil det være lettere å lese formler som bruker denne hvis du navngir cellen MVA. Du kan fortsatt også bruke det gamle navnet til cellen for å referere til den.

25. Fjern feilmeldinger

Hvis man deler på 0, eller det mangler noe i en celle som inngår i en formel, vil gjerne feilmeldinger som «#DIV/0!» eller «#NAVN?» dukke opp. Man kan gjøre så cellen blir blank i stedet for feilmelding ved å putte cellens formel inn i en ny formel: =HVIS(ERFEIL(formel); ""; formel). Nå vil cellen være blank helt til formelen kan utføres feilfritt. Eventuelt kan man putte inn sin egen feilmelding slik: =HVIS(ERFEIL(formel); "Vennligst fyll inn antall timer først"; formel).

26. Ikke skriv ut deler av dokument

Hvis du ikke vil skrive ut noe på et dokument, kan du skjule rader eller kolonner. For å gjøre dette, velg radene eller kolonnene du vil skjule, høyreklikk og velg «Skjul». Nå kan du skrive ut uten de skjulte radene eller kolonnene. For å vise igjen, velger du hele regnearket ved å trykke på den grå firkanten øverst i venstre hjørne. Nå er hele regnearket valgt, og man kan høyreklikke i det valgte området og velge «Vis».

27. Sett inn nåtid

Formelen =NÅ() gir tid og dato for nåtid. Denne formelen vil oppdateres hele tiden mens exceldokumentet er åpent. Vil man derimot sette inn dagens dato og ikke vil at den skal forandres, kan man trykke CTRL+SHIFT+Komma. CTRL+SHIFT+Punktum setter inn nåtidens tid som en fast verdi.

Flere slike formler og andre mye brukte formler finner man i funksjonsbiblioteket som ligger under «Formler».

28. Øk alle celler med en gitt verdi

Vil du for eksempel øke flere celler med fem prosent, skriv 1,05 i en tom celle. Kopier så denne cellen. Nå kan du velge alle cellene du vil øke, høyreklikke og velge «Lim inn utvalg». Her har du mange valg, blant annet «Multipliser». Denne funksjonen multipliserer alle valgte celler med 1,05.

29. Forandre antall desimaler

Når du gjør avanserte beregninger kan du ende opp med lange desimaltall. For å begrense lengden av disse tallene kan du øke eller redusere desimaler. Disse knappene finner du under «Hjem». Merk at dette ikke forandrer verdien til cellen, kun visningen. Det bidrar med andre ord ikke til avrundingsfeil.

Vil du derimot forandre verdien i cellen, må du bruke formelen =AVRUND(tall; antall_siffre).

30. Farg annenhver rad

I store regneark er det ofte hensiktsmessig å farge annenhver rad for å holde oversikten. For å gjøre dette, marker området og velger «Betinget formatering» under «Hjem». Her velger du «Ny regel» og går på «Bruk en formel til å bestemme hvilke celler som skal formateres». Formelen du skal bruke er =REST(RAD();2)=0. Velg så en formatering du vil ha på annenhver rad og trykk OK.

Neste 10 tips (Excel-tips 31-40) finner du her.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning