Milliardverdier beslaglegges ved Europas port:

Solkystens bakgård

Tollerne vokter det 14 kilometer brede Gibraltarstredet med argusøyne. Det hopåer seg opp med beslag etter mislykkede smuglerforsøk.

STABLER: Biler og båter beslaglagt fra smuglere i Gibraltar.

STABLER: Biler og båter beslaglagt fra smuglere i Gibraltar. Foto: Henrik Byrn

Publisert Oppdatert
GIBRALTARSTREDET: 14 kilometer fristende for en kjapp smuglertur.

GIBRALTARSTREDET: 14 kilometer fristende for en kjapp smuglertur. Foto: Henrik Byrn

HURTIGGÅENDE: Rib-er med store motorer dominerer blant de beslaglagte båtene.

HURTIGGÅENDE: Rib-er med store motorer dominerer blant de beslaglagte båtene. Foto: Henrik Byrn

KJAPPE RAID: Lykjappe båter i kombinasjon med motorsykler på land lykkers ofte, men ikke alltid!

KJAPPE RAID: Lykjappe båter i kombinasjon med motorsykler på land lykkers ofte, men ikke alltid! Foto: Henrik Byrn

Det er som en by med gater uten hus, bygget opp av beslaglagte biler og båter. Stort sett er alt konfiskert etter mislykkede smuglerforsøk i det 14 kilometer brede og for tollvesenet meget oversiktlige Gibraltarstredet.

Enorme beslag

30 kilometer vest for Malaga, ligger det godt bevoktede området på 33 mål. Innenfor gjerdet befinner det seg et tyvetalls frådende rottweilere.

Vaktmannen tar inn hundene før vi beveger oss inn på området.

Han forteller at det står 3500 personbiler her, noen hundre båter og 100 store lastebiler. Flere titalls trailere er også konfiskert, samt mengder av motorsykler, båtmotorer og en hippiebuss som stadig var i Nord-Afrika for å hente seg en ny hasjlast.

- Her har så å si alle bilene og båtene en dramatisk smuglerhistorie å fortelle, sier vaktmannen. Og legger til at det ukentlig kommer inn 15-20 "nye" kjøretøyer og farkoster.

- En gang fikk vi inn 60 båter på tre dager.

Vi gnir støvet av ruten til en åtte år gammel Mercedes. Den har gått 960 kilometer.

- Politiet konfiskerer alle verdier fra smuglere og bakmenn, forteller vaktmannen. Så blir verdisakene lagret her til saken er avgjort. Derfor kan avsløringen av en smugler føre til atskillig større beslag en bare selve smuglerbilen eller båten.

Raske rib'er

- Inne i en av lastebilene der borte, sier vakten og peker på en trailer, står det et helikopter med sammenfoldbar rotor. Den ble kjørt ned fra Nord-Spania til en øde strand. Grytidlig om morgenen fløy helikopteret de få kilometerne over til Marokko, og kom tilbake med flere hundre kilo hasj i lasten.

Det smuglerne ikke visste er at varmesøkende kameraer og annen høyteknologi brukes i overvåkningen av området. Så selv om helikopteret fløy under radarhøyde, var det hele tiden overvåket av politi og tollere som lynraskt la smuglere og medhjelpere i jern.

Her finnes smuglerverktøy av alle kategorier. Fra de største lastebilene og van'er til et par bulldosere. Og mye hurtiggående saker, fra sportsbiler til motorsykler og speedbåter, effektive kjøretøy til å komme seg unna med.

RIB'ene er med sin enorme fart naturlig nok også populære blant smuglerne. Beslagene av RIB'er ligger etasjevis og det er ikke få hestekrefter som benyttes når smuglerne skal unnslippe politiets båter.

Stort forfall

Kriminelle er sjelden kjent for et spartansk levesett og en del av beslagene er helt ubrukte luksusbiler - som Mercedesen jeg kikker inn i. Mange biler bærer preg av at de neppe har vært på veien ennå.

Inntekter fra narko- eller menneskesmugling bør helst brukes, med mindre de hvitvaskes. Biler er typiske investeringsobjekter for de kriminelle - ofte flere enn de selv kan bruke.

Når et kriminelt nettverk avsløres, beslaglegges gjerne store verdier. Så plasseres gjenstandene på denne store tomten og forfallet kan begynne. Mens sakene går for rettsvesenet, går tiden. At rettsavgjørelsene ankes, er i de fleste store saker nærmest en selvfølge. Dermed er det snakk om flere år. Tidens tann, vær og vind, får virkelig jobbe godt med de beslaglagte gjenstandene. Og verdiene svinner.

Hvem som må ta tapene, kommer an på om de kriminelle blir dømt eller ikke. Av og til koster dette depotet det offentlige mer penger enn de skulle ha ønsket - særlig når det beslaglagte godsets skal tilbakeføres til den tiltalte. Med yttergrense i EU og Schengen-området har Spania forpliktet seg til en streng grensekontroll. Heldigvis for spanjolene er det nå 25 land innenfor Schengensamarbeidet som er med å dele på utgiftene - også til beslagdepotet.

Korrupsjon

Andre ufrivillige bidragsytere til den gigantiske haugen av beslag er en gruppe mennesker i Marbella.

Det fortelles at det i byens bystyre viste seg at 14 av de folkevalgte sto på kriminelle entreprenørers lønningslister. Deres bidrag var byggetillatelser i mangemillionersklassen.

Eiendommene kunne selvsagt ikke flyttes til depotet, men alt politikerne eide ble beslaglagt.

Beslagene skal i verdi overstige to milliarder euro.

Det var ikke bare politikere som ble avslørt i gigantskandalen i Marbella. Både dommere, etterforskere og den lokale politisjefen gikk i korrupsjonsfella.

Og mens de opprinnelige eierne til alt det deponerte sitter i forskjellige celler og venter på at sakene deres skal få sin endelige dom, har et tjuetall rottweilere og et titalls vaktmenn gode dager på Costa del Crime.

KRIMINELT OMRÅDE: Få kilometer fra Costa del Sol solfylote strender ligger det 33 mål store depotet som vitner om den kriminelle virksomheten i Gibraltar.

KRIMINELT OMRÅDE: Få kilometer fra Costa del Sol solfylote strender ligger det 33 mål store depotet som vitner om den kriminelle virksomheten i Gibraltar. Foto: Henrik Byrn

På Norgesgrensen

BILBESLAG:Bare 53 biler er beslaglagt på Svinesund hittil i år. De fleste smuglergods i seg selv.

BILBESLAG:Bare 53 biler er beslaglagt på Svinesund hittil i år. De fleste smuglergods i seg selv. Foto: Ukjent

Også i Norge holdes biler tilbake om de er involvert i alvorlige smuglerforsøk.

- De aller fleste av de 53 bilene vi har beholdt på Svinesund hittil i år, er biler som er prøvd smuglet inn i landet, eller som kjøres ulovlig med utenlandske skilter av nordmenn, sier Per J. Solbjørg i Tollregion Østfold sier:

- De bilene som benyttes til alvorlige smuglingsforsøk, som er ombygget for smugling eller blir tatt gjentatte ganger på smuglerferd over grensen, blir også tilbakeholdt på grensen.

- Om de senere blir beslaglagt er opp til påtalemyndighet og domstol, legger han til.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning