Kvinnene overtar?

Om 125 000 år må Vi Menn skifte navn, for da er mannen borte. I hvert fall om vi skal tro professor Bryan Sykes.

OVERTAR: Kvinnene kan komme ti å overta helt...

OVERTAR: Kvinnene kan komme ti å overta helt...

Publisert Oppdatert
TAR KONTROLL: Kvinnene er i ferd med å overkjøre oss.

TAR KONTROLL: Kvinnene er i ferd med å overkjøre oss.

Professor Sykes er genetiker ved Oxford-universitetet, og i sin bok "Adams forbannelse" er han ikke overoptimistisk på vegne av det maskuline prinsipp. Han mener at Y-kromosomet - som er spesifikt mannlig - alt er i ferd med å bli frynsete i kantene, og i tidens fylde vil kollapse helt.

"En gang var Y-kromosomet et respektabelt kromosom. Men dets skjebne ble forseglet da det tok på seg oppgaven med å skape hankjønn. Det skjedde for kanskje 100 millioner år siden,da en mutasjon på Y-kromosomets overflate plutselig gjorde det i stand til å skubbe fosteret i mannlig retning. Straks dette skjedde var det dødsdømt. Y-kromosomet mistet den interaksjonen med andre kromosomer som kunne gjort det i stand til å reparere feil og hindre mutasjoner. Én etter én mistet Y-kromosomet tusener av nyttige gener, inntil kun 27 var tilbake - og de er i konstant fare. Én etter én vil de forvitre."

Syntetiske pikebarn

Kvinner er forsynt med XX-kromosomer, som kan reparere hverandre og utbedre feil, i motsetning til mennenes XY-kromosompar. Y-kromosomet passerer fra én generasjon til neste, fra far til sønn til sønnesønn - uten modifikasjoner og med de mutasjonene som oppstår underveis.

Med andre ord: Jentenes XX-kromosomer er biologisk motstandsdyktige, mens XY-kombinasjonen er sårbar for uheldige påvirkninger.

Professor Sykes mener at den naturlige evolusjonen er i ferd med å skvise ut hankjønnet, og at det i ytterste konsekvens vil dø ut.

Ifølge forskerne er det snart mulig for to kvinner å bli biologiske foreldre til samme barn. Ikke i en smal dobbeltseng, men i et laboratorium. Japanske forskere har allerede lyktes med mus:

Et egg fra en hunnmus ble spleiset med egget fra en annen hunnmus. Resultatet ble et perfekt musebarn - en musepike... riktignok 20 prosent mindre enn musebarn produsert ved naturlig metode.

Forskernes konklusjon: Mannen er biologisk sett unnværlig ved befruktning.

Karim Nayernia, professor i stamcellebiologi ved universitetet i Newcastle, driver eksperimentering med kvinnelige stamceller - inkludert produksjon av syntetiske sædceller fra kvinneegg. Siktemålet for denne forskningen er sykdomshelbredelse, men teknologien kan også brukes til å lage barn, som aldri kommer til å se pappa.

Professor Nayernia har uttalt:

"Om dette blir realiteter, vil avhenge av en etisk vurdering, ikke av vitenskapelige begrensninger."

Teknologisk kollaps

Begge professorene, Sykes og Nayernia, er menn. Dette faktum, og at de aller fleste andre vitenskapsfolk er menn, er et morsomt og tankevekkende poeng:

Hvis Y-kromosomet og mannen dør ut, vil det sannynlivis være Y-kromosomet, altså menn, som vil ha lagt hele grunnlaget for vår arts videreføring - men da som et rent kvinneanliggende:

Kvinner som har "laboratoriesex" og senere føder jenter, som blir store og har labsex med andre kvinner& som igjen føder jentebarn som& ja, slik vil altså generasjoner av kvinner befolke jorden.

"Når en sædcelle treffer et egg, bringer det kromosomer med, som blandes med kromosomene fra moren. Men genetisk sett er det intet i veien for at disse kromosomene kan komme fra en annen eggcelle", sier professor Sykes.

Om dette vil være særlig morsomt og hyggelig, er en helt annen sak. For som professor Sykes sier:

"Tilværelsen på jorden vil bli meget annerledes enn den er nå. På den positive siden kan vi tenke oss mindre forurensning og færre konflikter. Men det vil nok også bli mindre moro: Ingen Ferrarier, ingen Rolex-ur og ingen roser på Valentinsdagen."

Denne eksemplifiseringen er ikke så veldig god, med unntak av Ferrariene. Langt alvorligere er at den teknologiske utviklingen trolig vil bråstoppe og retardere kraftig. Noen tiår etter den siste mannens bortgang er det bare noen få kvinner som husker at det var lys og varme i de nå falleferdige husene de bor i. Og ingen har noen formening om hvordan dette lyset og denne varmen kom inn i husene.

LES MER I VIMENN NR: 20 - I SALG NÅ

SINDIG PROFESSOR

Dag Olav Hessen, professor i evolusjonsbiologi ved Universitetet i Oslo, er ikke veldig urolig på vegne av mannens fremtid:

- Om 20 år tror jeg nok det vil være fullt mulig å lage barn ved hjelp av to eggceller, og således ekskludere mannen fra forplantning. Men jeg tror ikke det vil skje. Tror ingen biotekniker vil gå for det.

- Det stemmer at Y-kromosomet har mistet mye av den informasjonen det en gang hadde, færre gener er tilknyttet kromosomet. Når det skjedde, vet man ikke. Men man vet at mennesket og sjimpansen skilte lag for om lag 7 millioner år siden.

- Ellers må jeg si at professor Sykes' prognoser er litt preget av Kjell Aukrust, som på grunnlag av statistikk over norske rekrutters høyde regnet bakover og fant at vikingene var ca. 30 centimeter høye.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning