Livgivende søtt i Melkeveien

Sukkerstoff er en forutsetning for liv. Det er oppdaget i et område i vår galakse med nydannede stjerner hvor det trolig også er planeter.

FINNES DET LIV? Et støvrikt område nær Melkeveiens sentrum tatt av Spitzer-romteleskopet.

FINNES DET LIV? Et støvrikt område nær Melkeveiens sentrum tatt av Spitzer-romteleskopet. Foto: NASA

Publisert Oppdatert

Glykolaldehyd heter det enkelt oppbygde sukkerstoffet som nå er påvist i en del av vår galakse Melkeveien. Stoffet har krav på stor interesse fordi det kan reagere slik at det danner ribose, en bestanddel i RNA-syre.

Glykolaldehyd ble oppdaget nær Melkeveiens sentrum i 2000. De ekstreme forholdene der gjorde det uvisst om dette molekylet kunne dannes i resten av galaksen.

26 000 lysår borte

For å finne et svar på det, rettet den spanske astronomen Maria Teresa Beltran ved Barcelona-universitetet en rekke innbyrdes forbundne teleskoper mot den store stjernedannende regionen G31.41 + 031, som er omkring 26 000 lysår borte.

Vugge for liv

I denne regionen er det tett med stjerner som har oppstått nylig. I radiobølgene fra den varme molekylære kjernen i denne regionen, fant astronomteamet flere såkalte radiobølge- og mikrobølgesignaturer på nærvær av glykolaldehyd. Sammenlikninger av disse signaturene med en datamodell over hvordan molekyler av glykolaldehyd dannes på støv i mellomrommet mellom stjerner, viser at glykolaldehyd eksisterer i en region hvor det trolig finnes planeter i baner omkring de nydannede stjernene - planeter som kan være vugger for liv.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning