Dystert jubileum:

HIV siden 1908

Hiv-viruset kan ha eksistert i 100 år. Nye celleprøver fra mennesker gir grunn til å tro at mennesker i Afrika var smittet av HIV via sjimpanser allerede i 1908.

HIV: Sykdommen kan være eldre enn lenge antatt.

HIV: Sykdommen kan være eldre enn lenge antatt. Foto: ChinaFotoPress/Zhang Mao/colourbox.com

Publisert Oppdatert
HIV: Sykdommen kan ha eksitert blant mennesker allerede i 1908.

HIV: Sykdommen kan ha eksitert blant mennesker allerede i 1908. Foto: colourbox.com

En biopsi (celleprøve) av en lymfeknute som ble tatt av en kvinne i byen som i dag er Kongos hovedstad Kinshasa, inneholdt spor av arvemasse fra det AIDS-fremkallende HIV-1-viruset.

Eldre enn antatt

Sammenlikninger med andre HIV-sekvenser tyder på at det tidligste spor av HIV hos menneske er fra 1908. Dermed er det tidligste sporet etter HIV ti år eldre enn den tidligere dateringen basert på en blodprøve som ble tatt i samme by i 1959.

Fra Sjimpanser i Kamerum

Den nye dateringen av det eldste kjente HIVviruset til 1908 tyder på at handelsveier har bidratt til spredning av viruset. Mest sannsynlig oppsto det blant sjimpanser i Kamerun flere hundre kilometer nord for Kinshasa.

Kan gi bedre behandling

En mer inngående forståelse av HIVvirusets opprinnelse kan på sikt føre til utvikling av bedre behandlinger for AIDS.

HIV-TEST: Positvt utslag er svært negativt...

HIV-TEST: Positvt utslag er svært negativt... Foto: Carl Hiebert/colourbox.com

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning