Eldre fedre

Ikke ufarlig å være gammel pappa

Flere undersøkelser viser at fedre over 40 år har større risiko for å få barn med mentale lidelser.

FARS ALDER: Også av betydning for avkommet.

FARS ALDER: Også av betydning for avkommet. Foto: FOTO: Colourbox

Publisert Oppdatert
Emma Frans

Emma Frans Foto: Foto: Karolinska Institutet

Det er ikke bare mors alder som kan ha betydning for barnets helse.

Flere undersøkelser viser at fars alder har betydning for barnets risiko for utvikling av mentale lidelser, skriver Scientific American . Fedre på 40 pluss har høyere risiko for å få barn som kan utvikle blant annet schizofreni og autisme.

I en svensk undersøkelse viser resultatene at fedre på 55 år eller mer løper 35 prosent større risiko for å få barn med såkalt bipolar lidelse (manisk depressiv) enn fedre i tyveårene.

- Det viktigste resultatet var at vi kunne se en økende risiko for bipolar lidelse hos eldre fedre. Tilsvarende sammenhenger har tidligere vært rapportert for autisme og schizofreni, sier doktorgradsstipendiat Emma Frans ved Karolinska Institutet. Hun har vært medvirkende i den nevnte undersøkelsen.

- Generelt er det én prosent risiko for å få barn med schizofreni, sier Ingrid Melle, psykiater og leder for seksjon for psykoseforskning ved Ullevål Universitetssykehus. - For fedre over 50 år øker denne andelen til tre prosent, men risikoøkningen er likevel så moderat at det ikke bør få konsekvenser for vurderingen om man skal ha barn eller ikke.

Les også: Derfor leser ikke gutta.

Modne foreldre=stabile foreldre

Det har tidligere vært kjent at 40+ mødre har en større risiko for å få barn med Downs syndrom enn sine yngre medsøstre.

- Tidligere har det vært mye fokus på mors alder, men det har skjedd et paradigmeskifte der man forstår at fars alder også har betydning. Vi kommer sikkert til å se et bredere spektrum av psykiske sykdommer og pappaens alder, beskriver Frans, som på ingen måte vil fraråde modne foreldre å få barn.

- Til tross for de risikoøkninger som er koblet til fars alder, er ofte eldre foreldre blant annet forbundet med stabil økonomi og høyere utdannelse. Disse faktorene er høyst fordelaktige for avkommet.

Les også: Riktig kosttilskudd til barn

LITEN RISIKO: Forskere mener likvel ikke disse funnene bør avgjøre om moden menn bør velge å få barn eller ikke.

LITEN RISIKO: Forskere mener likvel ikke disse funnene bør avgjøre om moden menn bør velge å få barn eller ikke. Foto: FOTO:Colourbox

Gjentagelsesfeil

Det er en tendens i samfunnet til at vi blir stadig eldre når vi får barn. Når det gjelder fedre medfører hans alder en større risiko for at feil i fars arvestoffer blir videreført i det nyfødte barnet.

- Det hele er rett og slett en effekt av at dess flere ganger noe gjøres dess større blir sjansen for en feil, sier avdelingsdirektør og psykiater ved Folkehelseinstituttet, Ted Reichborn-Kjennerud. - En sædcelle deler seg hver 16. dag, og hver gang en slik deling inntreffer kan det skje noe galt. Dess flere ganger delingen skjer, som følge av at man blir eldre, øker derfor risikoen for at denne feilen til slutt oppstår og blir videreført i det nyfødte barnet.

Les også: Slik tenker barn.

Ingen grunn til bekymring

En undersøkelse offentliggjort i New York Times viser at barn av eldre fedre skårer dårligere på IQ-tester enn barn av yngre fedre. Men verken Reichborn-Kjennerud eller Frans ønsker å dramatisere denne eller andre lignende studier.

- På individnivå er risikoen veldig liten, og dessuten bør man være klar over at det finnes andre faktorer som har betydning for barnets velbefinnende, og som kanskje følger et annet mønster. Jeg skulle derfor ikke fraråde eldre menn å få barn, understreker Frans.

- Det er på ingen måte dramatiske funn, men det er jo generelt slik at vi føder barn i høyere alder enn det vi burde rent biologisk, sier Reichborn-Kjennerud.

Les også:

Stor test av brød til barn

Norges raskeste fiskemiddag.

10 mest nyttige hageredskaper.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning