Bestandsmål for gaupe nådd

Nok gaupe i Norge

Bestandsmålet kan være nådd. Økningen i antallet gauper her til lands har vært stor de siste årene.

GAUPE-MÅL: Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rovvilt viser nå at samtlige regioner har oppfylt ramme for nasjonalt fastsatt bestandsmål for gaupe.

GAUPE-MÅL: Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rovvilt viser nå at samtlige regioner har oppfylt ramme for nasjonalt fastsatt bestandsmål for gaupe. Foto: Foto: Kristiansand Dyrepark

Publisert Oppdatert
RUNDT 500: Man tror det nå er mellom 472 og 537 gauper i Norge.

RUNDT 500: Man tror det nå er mellom 472 og 537 gauper i Norge. Foto: Foto: Kristiansand Dyrepark

Siste sesong har gitt solid vekst i gaupebestanden her til lands. Særlig i Nordland, men også i region 2 (Buskerud, Telemark, Vestfold, Aust-Agder) har antallet gauper økt.

Alle regiopner over bestandsmålet

I Midt-Norge har bestanden vokst kraftig i løpet av treårs-perioden, og er nær det dobbelte av hva den var for tre år siden. Dermed er alle regioner i snitt over grensen for det nasjonale bestandsmålet.

Stor økning

Før jakta i vinter ble det på landsbasis registrert minimum 80-91 familiegrupper. Dette er beregnet til å tilsvare totalt 472-537 dyr. Før jakta i fjor, trodde man bestanden lå på 72-76 familiegrupper, noe som tilsvarer 429-452 dyr, meldes det på nettsidene til Norges Jeger- og Fiskerforbund , som referer til nettsidene til Direktoratet for Naturforvaltnings nettsider .

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning