MArkdrag - til fiskeekstra=

AU: Fisk føler smerte, det underbygges av ny norsk forskning. © Thor Olav Moen

Hvordan føles det egentlig å bite på kroken? Kan fisk føle smerte, eller reagerer den bare med enkle, ubevisste reflekser? Forskere ved Norges veterinærhøgkole har sett nærmere på dette.

Temaet har vært debatert i fagmiljøer og sportsfiskerkretser lenge. Hittil nyeste innspill i debatten besørges av doktorgradsstipendiat Janicke Nordgreen ved Norges veterinærhøgskole. Hun forsker på smerte hos fisk, og er i ferd med å avslutte en avhandling som tar for seg fisk og smerte.

- Vi vet at fisk føler smerte

-Vi vet nok til å forholde oss som om fisk kan føle smerte. Mye av det som står igjen av forskning er av mer grunnleggende vitenskapelig interesse, sier Nordgreen til forskning.no.

Fisk har en atferd som viser at de prøver å unngå smerte, sier forskerne. Dessuten har fisk både nerveceller som fanger opp skadelige stimuli og en hjerne som kan behandle signalene. Forsøkene er utført på blant annet gullfisk - og blant funnene er at akvariefiskene oppførte seg annerledes etter å ha fått morfin, noe som sannsynligjør at fiskene følte smerte.

=

BEVISST ELLER UBEVISST: Er det smerte eller kun enkle ubevisste reflekser som styrer fiskens adferd når det biter på kroken og forsøker å unnslippe. © Thor Olav Moen

Artsavhengig

Janicke Nordgreen sier at det antagelig er stor forskjell på hvordan ulike arter fisk oppfører seg når de opplever ubehagelige stimuli. Avhandlingen omfatter forsøk med gullfisk, laks og regnbueørret .

- Jeg er utdannet veterinær og smerte er interessant fra en praktisk synsvinkel. Mye av arbeidet som veterinær går ut på smertelindring. Smerte er også en følelse som er viktig for overlevelse, og gir en mulighet til å se på evolusjonsmessig utvikling av nervesystem og bevissthet, forklarer hun.

Varme og morfin

I en serie forsøk ble to grupper gullfisk påført smerte i form av varme. Den ene gruppen gullfisk fikk morfin som smertestillende, den andre gruppa ikke fikk noe bedøvelse. Både de med og uten bedøvelse - reagerte når varmen nådde et visst nivå. Morfinen endret altså ikke på den umiddelbare atferden.

Etter forsøket ble fisken satt tilbake i akvarium hvor de fikk svømme fritt. Da registrerte forskerne at de to gruppene oppførte seg helt ulikt. Oppførselen til de som ikke hadde fått morfin kan tolkes som at de hadde hatt en negativ opplevelse. De sto helt stille, og søkte ikke til bunnen. De som hadde fått morfin oppførte seg helt normalt, referer nettavisen..

Har fisk bevissthet?

Doktorgradsstipendiaten sier at vi ennå ikke vet nok om hvordan fiskens sanseorganer for smerte plassering, eller om reaksjonsmønstre i fiskers hjerne. Spørsmålet om fisk har bevissthet, som av noen regnes som en forutsetning for å føle smerte, er også vanskelig.

- Spørsmålet om bevissthet hos dyr er svært interessant som tema for grunnforskning. Man kan imidlertid stille spørsmålstegn ved om det bør være avgjørende for om fisk skal behandles som om de føler smerte eller ikke, sier Janicke Nordgreen.

=

PÅ KROKEN: Er det smerte eller bare ubevisste reflekser ? Smerte mener ny norsk forskning. © Thor Olav Moen

Les hele saken

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!