Kraftlinje inspeksjon m helikopter Hafslund Trygve Ruud ir-kamera=

ORKESTERPLASS: Fra helikopteret har Trygve Ruud god oversikt til høyspentledningen. © Bonafede, Håkon

Med lav hastighet - ca. 30 km/t - og kun 20 meters avstandtil den 22 000 volts strømkabelen er marginene små. Avstanden til strømkabelen er noen ganger halvparten når vi sirkler en ekstra runde over mastene for å undersøke mulige feil nærmere.

Rutinert blikk

I venstresetet sitter selve eksperten på skader og avvik på høyspentlinja. Fagspesialist Trygve Ruud har både termokamera, videokamera og digitalkamera i fanget, foruten GPS. Det rutinerte blikket som fanger opp små feil på ledningen og stolpene.

- Det kan være alt fra vindfall over linja til hakkespetthull på en stolpe. Manglende topphetter, skall på isolatorer eller løse bendslinger. Verre er det hvis ledningen ligger nede på traversen, da kan det begynne å brenne, forteller Trygve, som har sett det meste.

Varmesøkende kamera

Det varmesøkende kameraet oppdager temperaturer som overstiger det normale. Er det for stor motstand i en klemme, fører det til varmgang som skaper problemer på sikt.

Antennen på venstresiden av helikopteret fanger opp radiostøy som skyldes små elektriske utladninger i kabelen. Over lang tid kan det føre til gjennomslag i isolasjonen og havari på kraftlinja. Hafslund Nett har 538 000 abonnenter i Oslo, Akershus og Østfold som er avhengige av jevn strømforsyning.

Inspeksjon hvert år

Alle kraftselskapene i landet er pålagt av myndighetene å inspisere kraftlinjene en gang hvert år. De fleste vindfallskadene skjer i vinterhalvåret, så inspeksjonen skjer vanligvis på vårparten. Bare i området til Hafslund er det 10 500 kilometer med luftspenn. På landsbasis er det nesten 100 000 kilometer.

Bruker hunder til å oppdage råte i master

- Det sier seg selv at det er et enormt arbeid å gå til fots langs hver eneste kilometer med kraftspenn, forteller informasjonssjef Morten Schau i Hafslund.

De siste syv årene har kraftselskapet gått over til å bruke helikopterbefaring hvert år, og fotbefaring hvert femte år.

Kraftlinje inspeksjon m helikopter Hafslund Trygve Ruud ir-kamera=

KLAR FOR TAKE OFF: Dagens inspeksjonrunde er på 12 mil. © Bonafede, Håkon

Kraftlinje inspeksjon m helikopter Hafslund Trygve Ruud ir-kamera=

TERMOKAMERA: Med varmefølsomt kamera kan inspektørene se små temperaturavvik på strømledningen. Oransje farge viser varmgang ved en isolator - det kan gi strømstand på sikt. © Trygve Ruud

Kraftlinje inspeksjon m helikopter Hafslund Trygve Ruud ir-kamera=

IKKE BLI SUR: De er i lufta for deg - så bær over med støyen. © Bonafede, Håkon

Kraftlinje inspeksjon m helikopter Hafslund Trygve Ruud ir-kamera=

Kraftlinje inspeksjon m helikopter Hafslund Trygve Ruud ir-kamera © Bonafede, Håkon

Helikopter sparer tid og penger

- Det er både billigere og langt mer effektivt. Svært mange av feilene på ledningsnettet var ikke blitt oppdaget fra bakken, sier han.

- Det ble faktisk litt oppvask i elverkene etter at man innførte helikopterinspeksjon. Og så kan du jo tenke deg hvor mange arbeidstimer vi sparer oppe i lufta, supplerer Ruud fra forsetet.

Dagens runde er på 12 mil. To uker er det som trengs for å fly langs hele ledningsnettet på 2200 km. I tillegg brukes helikopteret til utrykning ved strømstans.

Finner alltid feil

- Se der, roper Trygve Ruud i øretelefonene. Pilot Marius legger Robinson-helikopteret i en krapp venstresirkel 30 meter over en av trestolpene. Trygve filmer ut av fotovinduet og noterer nøyaktig posisjon fra GPS-mottageren han har på låret.

- Topphatten mangler. Det kan bety råte på sikt, forklarer han mens han føyer vedlikeholdsoppdraget til arbeidslisten. Hittil har han knapt fløyet en eneste tur uten å finne feil.

- Du blir ikke flysyk av å holde på slik hele dagen?

- Nei, dette er noe man venner seg til fort. Men jeg har nok slitt ut noen piloter¿

Kraftlinje inspeksjon m helikopter Hafslund Trygve Ruud ir-kamera=

OPPDAGER: Fagspesialist Trygve Ruud har lang erfaring i å oppdage knapt synlige feil på kraftspenn. © Bonafede, Håkon

Les hele saken

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!