Brann og bolig

40 prosent flere branner

Liv kan gå tapt om boligen ikke tilfredsstiller de brannkrav som stilles gjennom lover og regler.

Bygningstekniske feil kan få dramatiske følger ved en brann, som her i Nannestad hvor tolv leiligheter ble totalskadet.

Bygningstekniske feil kan få dramatiske følger ved en brann, som her i Nannestad hvor tolv leiligheter ble totalskadet. Foto: Foto: Erlend Aas / SCANPIX

Publisert

I 2008 brant det som aldri før i Norge. Forsikringsselskapene utbetalte rekordstore 4,75 milliarder i brannerstatning i 2008.

- Dette er en urovekkende økning, sier kommunikasjonsdirektør i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH), Leif Osland. Totalt brant det i nesten 21 000 boliger i 2008, en økning på 40 prosent i forhold til 2007.

I følge FNH kunne mange av brannene vært unngått dersom det forebyggende arbeidet hadde vært bedre. Spesielt gjelder dette elektrisk utstyr og anlegg.

Les også: Hurtigkoblinger kan bli en dyr snarvei

Be om dokumentasjon

Brannsikkerhet

  • Enhver boligeier har ansvar for at boligen er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann.
  • Sikkerhetsnivået i eksisterende bygninger skal oppgraderes til samme nivå som for nye bygninger, dersom dette lar seg gjøre innenfor en fornuftig praktisk og økonomisk ramme.
  • Dersom det ikke finnes tilstrekkelig dokumentasjon på nødvendig brannsikkerhet, bør det gjennomføres et branntilsyn.

Det viktigste, og det man først og fremst må gjøre som boligeier, er å sørge for nødvendig brannforebyggende tiltak.

- Det aller viktigste er å sørge for tilstrekkelig med brannvarslingsutstyr og tenke igjennom og forberede seg på hva man gjør dersom det oppstår en brann, sier avdelingsleder ved brannvesenet i Asker og Bærum, Terje Albinson.

Les også: Hold brannøvelse hjemme

Noen av brannene det siste året har imidlertid hatt sin årsak i bygningstekniske feil. I en av disse, i Nannestad, ble et helt rekkehus totalskadet som følge av bygningstekniske feil.

Bygningstekniske svakheter lar seg imidlertid vanskelig avdekke av en privatperson. Bor man i et leilighetskompleks skal man derfor henvende seg til gårdeier eller borettslaget og be om dokumentasjon.

- Alle bygg i Norge skal ha en dokumentert brannsikkerhet, men har man mistanke om at brannsikkerheten ikke er god der man bor, bør man ta kontakt med gårdeier. Og dersom man opplever at svaret derfra ikke er godt nok, bør man kontakte brannvesenet, sier Geir Jensen hos det rådgivende ingeniørfirmaet Cowi .

Les også: Slik sikrer du mot brann

Brannteknisk tilsyn

- Dersom den branntekniske dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig, vil neste steg være å kreve at det gjennomføres en brannteknisk kontroll, opplyser Jensen. - Vi vil da foreta en såkalt tilstandsanalyse, gå igjennom bygget og blant annet sjekke i forhold til regelverket. Dette vil ende opp med en liste over nødvendige tiltak.

Et slikt tilsyn kan være en ganske dyr affære for en huseier eller en selveier. Alternativet kan være å ta kontakt med teknisk etat i kommunen og be om dokumentasjon. På nyere boliger vil det imidlertid kun finnes en erklæring fra byggherre/utbygger på at boligen er bygget i henhold til forskriftene. Så dersom dette ikke virker beroligende, må man kontakte den entreprenøren som i sin tid prosjekterte og bygde boligen.

Les også: Mangler kunnskap om brannsikkerhet

- Og dersom man gjerne vil ha en ytterligere bekreftelse, eller dokumentasjonen ikke finnes, kan man engasjere en byggmester eller en takstmann til å gjennomføre en kontroll, opplyser Jensen hos Brannvesenet i Asker og Bærum, som imidlertid må erkjenne at etaten selv ikke har kapasitet til å føre tilsyn hos alle. De prioriterer mennesker med spesielle behov, som bevegelseshemmede og eldre, men har utover det ikke mulighet til å følge opp alle hus og leiligheter.

- Men folk må gjerne ringe oss, så skal vi prøve å gi den bistanden vi kan over telefonen.

Les også:

Perfekte hytteviner

Hoteller for en romantisk vinterferie

Nå kan det bli så kalt det vil i vinterferien, her er jakken som tåler det.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning