Nesten bare hannbjørner

Høy bamsefaktor i Norge

DNA-analyser av ekskrementer og hårprøver samlet inn i løpet av de to siste årene viser at 126 bjørner har oppholdt seg på norsk jord i løpet av 2006 og 2007.

Publisert Oppdatert

I 2006 ble det startet en omfattende innsamling av hår- og ekskrementprøver fra bjørn for å få bedre kjennskap til arten, skriver Direktoratet for naturforvaltning (DN) på sine nettsider. Det første året ble innsamlingen gjort i landets seks nordligste fylker, og i 2007 sto Sør-Norge for tur.

Av DNA-analysene, som er utført av Bioforsk Svanhovd på oppdrag fra DN, er det identifisert 59 ulike bjørner i Sør-Norge. Av de 59 individene var hele 53 hanner, mens to individer ikke kunne kjønnsbestemmes. Kun fire av bjørnene var hunner. Alle de fire hunnbjørnene ble påvist helt inntil svenskegrensen, i Trysil kommune.

- Vi hadde nok ikke forventet å registrere fullt så mange bjørner med helt eller delvis tilhold i Hedmark, men vi er enda mer overrasket over at det ble registrert så få hunnbjørner i fylket, sier direktør i DN, Janne Sollie.

Gjennom innsamlingen som ble gjort i landets seks nordligste fylker i 2006, ble det funnet prøver fra 69 bjørner. I alt er det i løpet av de to årene identifisert 126 bjørner her til lands gjennom de systematiske innsamlingene.

- Selv om DNA-analysene har påvist 126 bjørner, har selvfølgelig ikke innsamlingen avdekket alle bjørner som har helt eller delvis tilhold i Norge. På den annen side er det heller ikke slik at alle bjørnene som er registrert hører til den norske bjørnestammen, sier Sollie.

PS! Den svenske bjørnebestanden er på omkring 2500 individer. En økende svensk bestand vil også føre til mer bjørn i Norge. Les mer på www.dirnat.no.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning