Thor Olav Moen

Støkkjakt på skogsfugl

Støkkjakt på skogsfugl er den ensomme jegers jakt. Smygjakt på skogsfugl er et like dekkende begrep for den krevende skogsfugljakta uten hund.

Toppjakt: Ei riflekule går langt, og jaktskudd uten eller med dårlig bakgrunn skal i utgangspunktet unngås. Men selve jaktformen toppjakt innebærer skyting med usikker eller fraværende bakgrunn. Hva skal toppjegeren gjøre?

Krav til aktsomhet

Førstekonsulent Arild Sørensen i DN understreker at kravet til aktsomhet og forsiktighet gjelder på lik linje for jakt etter storfugl med rifle som under all annen jakt. Ergo: jegeren må kjenne sitt våpen, kulebane, sikkerhetsavstander og ikke minst bakgrunnen i den retning og avstand som er aktuell.

Sørensen mener det er en selvfølge at jegeren vet at det er ubebodde områder i den retning det skytes mot og i så lang avstand som er aktuelt. Likevel er det jo vanskelig/umulig å forvisse seg om at det ikke oppholder seg folk i området. Hvis en ulykke skulle inntreffe vil en aktsomhetsvurdering sannsynligvis foretas.

Toppjakt eller toppjakt?

Sørensen understreker videre at opphevelsen av forbudet mot å jakte skogsfugl med rifle slett ikke skal oppfattes som en tillatelse til å drive såkalt toppjakt. Altså jakt på fugl som siter i silhuett helt på topp i trærne.

- Vi tillater skogsfugljakt med rifle først og fremst for å gjøre det lettere å bedrive skogsfugljakt med skjellende hund. Under slik jakt vil som oftest fuglen sitte lenger ned i treet og dermed ha bakgrunn, i form av trestammen eller andre trær/terrenget i nær bakgrunn.

I praksis vil vel en del jegere jakte på topp, såkalt toppjakt - både med og uten hund i ukene før jul når snøen har lagt seg og fuglen sitter på topp. Men det stiller altså svært strenge aktsomhetskrav. Siden det sjelden er mulig å komme inn på haglehold, får trøsten være at skogsfuglbiotopene ofte er langt av lei.

Studer kartet og gjør deg kjent med eventuelle hytter og hus og beregn 3-5 kilometer sikkerhetssone.

Les hele saken

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!