Naturfoto

Regler for Villmarkslivs fotojakt/NM i naturfoto 2017

Naturfoto er en fantastisk måte å oppleve naturen på. Under NM i naturfoto konkurrerer landets beste naturfotografer om ære og premier. Her er reglene for 2017.

Foto: Asle Hjellbrekke

Foto: Asle Hjellbrekke

Publisert Oppdatert

Regler 2017:

1. Konkurransen er åpen for alle som bor i Norge. Motivområdet er natur (inklusive mennesker i naturen).

2. Hver deltaker kan sende maksimalt fem bilder til hver av årets ti omganger. Bildene må være Villmarksliv i hende seinest den 15. i hver måned - fra og med februar til og med november.

3. Bildene kan være tatt i Norge (med Svalbard), Sverige eller Finland.

4. Bilder av dyr i fangenskap eller opptak der naturen er uakseptabelt forstyrret/voldt skade på, kan ikke delta. Hvis det kan være grunn til tvil, skal fotografen redegjøre om hvilke forhold et bilde er tatt under.

5. Bilder som tidligere er publisert i landsdekkende media eller har vært bedømt i en større fotokonkurranse, kan ikke delta. Det er unntak for ikke-kommersiell bruk på internett. Bilder som er sendt inn til Fotojakta, kan heller ikke tilbys til slike medier før resultatene fra den aktuelle omgangen er publisert i bladet. Villmarksliv forbeholder seg retten til å bruke innsendte bilder på Fotojaktsidene eller i andre sammenhenger i bladet mot vanlig honorar, samt å bruke innsendte bilder på Internett, utstillinger eller lignende uten vederlag i forbindelse med presentasjon av resultatene fra konkurransen.

6. Hver fotograf kan bare delta med ett bilde i konkurransen av svært like situasjoner/motiver.

Samme sted, samme art, samme kjønn, ikke nødvendigvis samme tidspunkt, samme visuelle uttrykk er noen av faktorene som brukes til å vurdere dette.

7. Kun digitale bilder kan delta. Bilder som sendes inn til juryering skal være lavoppløselige og i JPG-format (beste kvalitet) og med en størst mulig bildestørrelse, maksimalt 1920 pixler i bredde og 1080 pixler i høyde. I forbindelse med utstilling av gullbilder samt bruk i bladet o.l. vil Villmarksliv etterspørre høyoppløselig versjon av aktuelle bilder. Dersom slik versjon ikke holder høy nok kvalitet vil et bilde ikke bli brukt i en slik sammenheng. Filnavn skal være slik: Etternavn + bildenr + understrek + bildetittel. Eksempel: Hansen1_lirypeflukt. Bildetittel skal inneholde artsnavn der dette er mulig.

8. Medfølgende info. Foruten navn, adresse, telefonnummer og E-postadresse, skal det for hvert bilde også finnes interessante og/eller viktige opplysninger samt detaljerte tekniske spesifikasjoner. Her skal det også redegjøres for all bruk av "manipulerende teknikker" i den elektroniske bearbeidingen ut over grunnleggende justeringer. Juryen hegner generelt om et naturbildes ekthet og dets anseelse. Å legge til elementer eller å fjerne elementer av noe størrelse eller som innehar en viss grad av vesentlig informasjon i det tatte bildet, vil føre til at bildet ikke blir bedømt. Kreative opptaksmåter er lov, f.eks bevegelse av kamera eller zooming under opptak, dobbeleksponering i kameraet fra samme standpunkt og på samme tidspunkt samt sammenstifting av flere bilder til et større (stitching), så lenge ikke et hovedelement gjentas. Juryen kan be om å få se originalfiler av bilder.

9. Bilder og info lastes opp til Villmarksliv på nettsiden: http://80.232.77.35/jaktfoto/

10. Bildene bedømmes etter tre kriterier: Originalitet, komposisjon og teknisk kvalitet. Maksimalt kan et bilde oppnå 60 poeng (20 poeng for hvert av de tre kriteriene), herunder

bronsebilder (25-34 poeng), sølvbilder (35-44 poeng) og gullbilder fra 45 poeng og oppover. Rekkefølgen blant gullbildene avgjøres i egen bedømmelse etter årets siste runde.

11. "Månedens bilde" kåres i hver omgang - og er et bilde som juryen mener utmerker seg på en spesiell måte, selv om det ikke nødvendigvis har høyeste poengsum.

12. Årets naturbilde 2017 blir det gullbildet som oppnår flest poeng.

13. Norgesmester i Naturfoto 2017 blir den fotografen som etter finalebedømmelsen har oppnådd høyest sammenlagt poengsum for sine gull-, sølv- og bronsebilder (alle bilder med 25 poeng eller mer).

14. Juryens dom er endelig og kan ikke overprøves. Juryen kan ved behov gi tilleggsregler.

15. Juryen består av tidligere informasjonssjef i Kodak, Annar Skjegstad, Dag Kjelsaas fra Villmarksliv og naturfotografene og NN-medlemmene Torbjørn Martinsen, Jørn Areklett Omre, Øystein Søbye og Asle Hjellbrekke (juryformann).

Premier:

Oversikt over premier kommer!

 

Villmarksliv ønsker velkommen til et nytt konkurranseår med foreløpig blanke ark. Vi håper at du med din deltagelse vil bidra til å fylle arkene med mange flottte bilder til inspirasjon og glede for alle de ti-tusenvis av interesserte som vil følge konkurransen gjennom året. Ved spørsmål, tak kontakt med Asle Hjellbrekke, tlf 907 99 834 eller [email protected]

Med hilsen fotojuryen i Villmarksliv.

Fotojakta har også sin egen blogg , hvor du finner resultater, regler, fakta om konkurransen og en fyldig presentasjon av juryen.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning