Snart jaktstart:

Mot nedtur for rypejegerne

Statskog har telt ryper og melder om kraftig nedgang i bestanden fra i fjor. Nå må jegerne belage seg på mindre kvoter.

Rypejakt

Rypejakt Foto: Foto: Dag H. Karlsen

Publisert Oppdatert

Statskogs rypetelling

TROMS: Nedgangen her er større enn andre steder i landet. I området rundt Altevann i Bardu kommune er det rundt fem ryper pr. kvadratkilometer, mot hele 17 i fjor.

I fjor var dagskvoten pr. jeger satt til tre liryper og fem fjellryper pr. dag i indre deler av Troms, og fem liryper og fem fjellryper i ytre strøk. I år er uttaket her begrenset til to liryper og tre fjellryper i hele fylket, samt én skogsfugl pr. jeger pr. dag. Kvotene gjelder fram til nyttår, og kan bli endret i løpet av jakta.

NORDLAND: Dårligere jo lenger nordover du kommer i fylket. I deler av Salten er antallet kyllinger pr. høne gått ned fra 5,4 i fjor til 1,1 i år.

Statskog har forsøksfelt i Rana (Virvassdalen), Hattfjelldal (Krutfjellet og Arefjellet) og på Saltfjellet. Det blir kvotefri jakt i områdene i Hattfjelldal og Rana, samt kontrollområdet på Saltfjellet. I forsøksområdet på Saltfjellet blir det ikke noe jakt på lirype i år.

I fjor var dagskvoten i Nordland satt til tre liryper og tre fjellryper. I år er den begrenset til to liryper og tre fjellryper. Det er ingen kvote på skogsfugl, men Statskog ber jegerne om å moderere det totale uttaket. Kvotene gjelder fram til nyttår, og kan bli endret i løpet av jakta.

TRØNDELAG: Middels bra rypeår området sett under ett, men med store lokale variasjoner. I Hjerkinn/Drivstuutmålet sør i Oppdal kommune er det telt 3,8 rypekyllinger pr. høne, mot 8,4 i fjor.

Dagskvoter på tre liryper i Nord-Trøndelag, ingen kvote på fjellrype. Jegerne finner kvotene for Sør-Trøndelag på inatur.no. Kvotene gjelder fram til nyttår, og kan bli endret i løpet av jakta.

ØSTLANDET: Fortsatt en del stamfugl etter den voldsomme oppgangen i fjor, og selv om det er nedgang er det fortsatt brukbart med fugl. I Rorøs/Femunden-området er det et middels godt år, med et høstbart overskudd. Fra Trysil/Ljørdalen rapporteres det at samtlige områder har nedgang fra i fjor, men at det er et middels godt rypeår. Det samme gjelder for skogsfugl.

SØRLANDET: I Njardarheim er det observert en klar nedgang i bestanden i alle områder utenom Holmavatn og Grautheller, der bestanden av kyllinger har økt markant fra i fjor.

VESTLANDET/MØRE: OK tetthet for skogsfugl, viser tellinger i Møre (Tingvoll, Osen, Øre og Gussiås). Statskog har også rypejaktområder i Njardarheim (se Sørlandet).

(Tellingene er beregninger og Statskog opererer med «90 % sikkerhet» når de oppgir tallene.)

Den 10. september er det slutt på ventingen, og jakthundene kan igjen slippes løs på rypefjellet. I fjor kunne mer enn 50 000 entusiastiske nordmenn glede seg over bra rypeforekomster de fleste steder i landet, men i år tyder mye på at vi får en nedtur.

- I fjor var det oppgang i bestanden i det meste av landet, mens i år er bildet mer nyansert. Lokalt vil det være områder der det er godt med rype, men den generelle trenden er nedgang, sier Jo Inge Breisjøberget i Statskog, som karakteriserer tilstanden i Troms som «veldig nedslående».

Reven får skylda

Gode rypeår avhenger av hvor mange av rypekyllingene som får vokse opp. Ifølge Breisjøberget var det mye smågnagere i hele landet i fjor, som igjen gjorde at rev, kråkefugler og røyskatt hadde gode tider og fikk store kull.

- Når smågnagerpopulasjonen så kollapser som følge av at de spises opp eller stresses i hjel, går det ut over rypekullene når reven skal skaffe mat til ungene. Det er det som har skjedd i år, forklarer Breisjøberget i en pressemelding.

Les også: Rypejakt - veien til suksess

Selv om rapportene fra rypeforskerne ikke er de beste, er det imidlertid ingen grunn for landets rypejegere til å grave seg helt ned.

- Det stemmer at det ikke ser spesielt bra ut, men det er likevel ikke så helsvart som mange aviser skriver. Det vi kan si, er at det er svært store variasjoner - både lokalt og over hele landet. Jevnt over er det en god del dårligere enn i fjor, men det finnes flekker der det er veldig bra med rype, sier seniorforsker Hans Chr. Pedersen ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

- Vis måtehold!

Uansett må altså landets rypejegere belage seg på mindre kvoter. Over hele Troms og Nordland blir kvoten på to liryper og tre fjellryper, samt at det er kvote på én skogsfugl i Troms. Fra før har Finnmarkseiendommen vedtatt samme kvote.

- Tellingene gir oss ganske gode tall for hvordan bestanden er før jakta starter, men vi vet fortsatt for lite om jakttrykket og hvor mye som tas ut, sier Breisjøberget.

Til slutt oppfordrer rypeeksperten landets jegere til å bli flinkere til å rapportere inn fangsten - og til å vise måtehold.

Hvilke tanker har du om høstens rypejakt? Skriv din mening i kommentarfeltet under!

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning