Jakta er i gang

Dette kan du jakte i august

Endelig kan vi begynne å høste av årets produksjon i viltmarkene! Ikke mindre enn et trettitall arter er jaktbare i løpet av denne måneden.

Voksen råbukk kan felles med rifle fra 10. august.

Voksen råbukk kan felles med rifle fra 10. august.

Publisert Oppdatert
Kanadagåsa kan jaktes både med hagle og rifle.

Kanadagåsa kan jaktes både med hagle og rifle.

For riflejegerne markerer råbukkjakta og villreinjakta ettertrykkelig at sesongen endelig er i gang.

Småviltjegerne har et mangfold å velge mellom, men duejakt, andejakt og gåsejakt er de desidert mest utbredte jaktformene i august.

Av de regler som er verdt å merke seg under augustjakta, er bålforbudet fram til 15.9, samt at båndtvangen gjelder til 20. august.

Noen selvfølgeligheter er at du må ha betalt jegeravgift og ha grunneiers tillatelse til å jakte, at våpenkort for registreringspliktige våpen må medbringes under jakta, og at det må være avlagt storviltprøve for å drive råbukk- og villreinjakt med rifle.

Art
Duejakta begynner 21. august, og fra samme tid er det lov å ha hunden løs.

Duejakta begynner 21. august, og fra samme tid er det lov å ha hunden løs.

Art

Område

Jakttid

 

 

Fra og med

Til og med

 

Kortnebbgås

Hele landet med de unntak som nevnes nedenfor

10.08

23.12

 

I Finnmark fylke er arten fredet

 

 

 

Troms og Nordland fylker ned til Rana og Rødøy kommuner:

21.08.

23.12.

 

Den frie jakta på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke.

10.09.

23.12.

Grågås

Hele landet med de unntak som nevnes nedenfor

10.08

23.12

 

Finnmark i ytre fjordstrøk og kyst med følgende avgrensning: Nord for riksvei 98 fra Smalfjord i Vestertana til Børselv i Porsanger, men ikke i indre deler av Porsangerfjorden (inkl. øyene). Videre nord for E6 fra Olderfjord i Porsanger til Rafsbotn i Alta, men ikke indre deler av Altafjorden innenfor Laukvik-Isnestoften. Videre nord for E6 fra Isnestoften til grense Troms fylke.

21.08.

23.12.

 

Troms og Nordland fylker ned til Rana og Rødøy kommuner.

21.08.

23.12.

 

Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke.

10.09.

23.12.

Kanadagås

Hele landet med de unntak som nevnes nedenfor

10.08

23.12

 

Den frie jakta på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke.

10.09.

23.12.

Stripegås

Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor

10.08.

23.12.

 

Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke.

10.09.

23.12.

Brunnakke, krikkand og stokkand

Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor:

21.08.

23.12.

 

Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke.

10.09.

23.12.

Heilo

Hele landet med unntak av Rogaland fylke hvor arten er fredet

21.08.

31.10.

Enkeltbekkasin

Hele landet

21.08.

31.10.

Fiskemåke, gråmåke og svartbak

Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor:

21.08.

28.02./29.02.

 

Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke.

10.09.

23.12.

Ringdue

Hele landet med unntak av Troms og Finnmark fylker hvor arten er fredet

21.08.

23.12.

Gråtrost og rødvingetrost

Hele landet

10.08.

23.12.

Nøtteskrike

Hele landet med unntak av Nordland, Troms og Finnmark fylker hvor arten er fredet

10.08.

28.02./29.02.

Skjære

Hele landet

10.08.

28.02./29.02.

Kråke

Hele landet

15.07.

31.03.

Ravn

Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor

10.08.

28.02./29.02.

 

Troms og Finnmark fylker

10.08.

15.03.

Rødrev

Hele landet

15.07.

15.04.

Røyskatt

Hele landet

21.08.

15.03.

Grevling

Hele landet

21.08.

31.01.

Voksen rådyrbukk

I de kommuner hvor det er åpnet adgang til rådyrjakt

10.08.

23.12.

Villrein

Hele landet (alle villreinområder)

20.08.

30.09.

 

Finnmark, Troms og Nordland fylker ned til Rana og Rødøy kommuner

21.08.

23.12.

Knoppand (moskusand)

Hele landet

21.08.

23.12.

Mandarinand

Hele landet

21.08.

23.12.

Beverrotte

Hele landet

21.08.

15.05.

Bisamrotte

Hele landet

Hele året

 

Mårhund

Hele landet

Hele året

 

Villmink

Hele landet

Hele året

 

Villsvin

Hele landet

Hele året

 


 

 Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning