DE OFFISIELLE NORSKE SPORTSFISKEREKORDENE

REKORDFISK: Øystein Davidsen fra Egersund med sin flotte havabborrekord på 6,09 kg. Fisken ble tatt på makrell i Flekkefjord i august 2005.

REKORDFISK: Øystein Davidsen fra Egersund med sin flotte havabborrekord på 6,09 kg. Fisken ble tatt på makrell i Flekkefjord i august 2005. Foto: Foto: Tor Inge Leidland

Publisert Oppdatert
MINIREKORD: Sportsfiskerekorder kan settes på alle norske fisker. Dette er dvergulke-rekorden på 162 gram som ble fanget av Markus B. Guttormsen i september 2010.

MINIREKORD: Sportsfiskerekorder kan settes på alle norske fisker. Dette er dvergulke-rekorden på 162 gram som ble fanget av Markus B. Guttormsen i september 2010. Foto: Villmarksliv

Registreringen av norske sportsfiskerekorder begynte så smått i 1973, da Alle Menn publiserte den første rekordlista. Her kunne man finne 11 ferskvannsfisker og 8 saltvannsfisker. Antallet rekorder økte lite, før bladet Villmarksliv overtok ansvaret for registreringen i 1976, og rekordlistene ble etablert som de offisielle norske sportsfiskerekordene. I juni 1979 ble det også innført egne rekorder for fisk fanget på flue.

I dag er nesten alle de norske ferskvannsfiskene representert på rekordlista, mens antallet saltvannsfisker har økt til godt over 100 arter - fra kutlinger på noen få gram til håkjerring på 880 kg. Det er imidlertid fremdeles mange norske saltvannsfisker som ikke er registrert på rekordlista.

På denne siden finner du lenker til de offisielle norske sportsfiskerekordene, i tillegg til regler og et innmeldingsskjema du må bruke hvis du vil få en eventuell norgesrekord godkjent. Ferdig utfylt skjema og bilder kan sendes til norgesrekordjuryen ved Linda Pedersen, Villmarksliv, 0441 Oslo eller til [email protected] Når rekordene er godkjent, vil de offentliggjøres på nettet og i papirutgaven av bladet.

Ferskvannsrekordene finner du her

Saltvannsrekordene finner du her

Fluerekordene i ferskvann finner du her

Fluerekordene i saltvann finner du her

1. FANGSTREGLER

a. Norgesrekorder i sportsfiske kan settes i Norge og norske farvann.

b. Fisken skal tas på sportsfiskeredskap som pilkestikke, stang, snelle og snøre. Fiskeutstyret skal ikke forlates under fisket.

c. Fisken skal frivillig ha bitt på kroken (krøket fisk godkjennes ikke).

d. Fiske i fôringsdammer er ikke tillatt.

e. Fisken må tas i henhold til gjeldende fiskeregler.

2. SPESIELLE REGLER FOR FLUEFISKEREKORDER

a. Fisken må være fanget med flue som er kastet med fluestang der fluesnøret utgjør kastevekten. Snelle som hjelper til under kastet kan ikke benyttes. Fiske med kastedupp eller søkke som kastevekt, oter, dorget flue eller harling regnes ikke som fluefiske.

b. Fortrinnsvis skal det brukes konvensjonelle fluer. Andre typer for kunstig agn er også tillatt, såframt agnet er laget med tanke på å kunne kastes med fluestang og -snøre.

c. Agning og tilsetting av kunstige og/eller naturlige lukt- og smaksstoffer på flua er ikke tillatt.

3. VEIING/MÅLING

a. Fisken skal fortrinnsvis veies på vekt godkjent for kjøp og salg. Angi vekttype og veiested.

b. Privat vekt av anerkjent merke kan benyttes. I så fall må vektens nøyaktighet kontrolleres. Dette kan gjøres hos Justervesenet eller hos kjøpmann/postkontor o.l. Vekten kontrolleres da for den aktuelle vekt, og en skriftlig uttalelse om nøyaktigheten vedlegges.

c. Veiing i båt godtas ikke.

d. Det kreves et mål av fisken fra snuten til ytterste kant av halefinnen.

e. Det er også ønskelig med et rundmål på det tykkeste.

4. BEVITNELSE

a. Riktig vekt skal, hvis mulig, bevitnes av to personer som har vært til stede ved veiingen.

RIKTIG MÅLING: Fisken skal måles fra snutespiss til ytterste flik av halefinnen nå den ligger naturlig utslått.

RIKTIG MÅLING: Fisken skal måles fra snutespiss til ytterste flik av halefinnen nå den ligger naturlig utslått. Foto: Chris Appleby

b. Det kreves også underskrift fra minst én person som kan bevitne at de gitte opplysninger om selve fangsten og fangstredskapen er riktige. Finnes det ikke slike vitner, må fiskeren bekrefte riktigheten av de gitte opplysninger ovenfor notarius publicus, sorenskriver eller politimyndighet. Bevitnelsen vedlegges innmeldingen.

5. FOTO/IDENTIFISERING

a. Bilde av fisken skal vedlegges, hvor størrelsen på fisken klart framgår. Bildet skal tas mot en eller annen form for sammenligningsgrunnlag (målebånd e.l., i full lengde med bredsiden mot kamera). Det er også ønskelig med bilde av fiskeren med fangsten.

b. Når det gjelder fiskeslag som kan forveksles med andre vil tydelig bilde være en betingelse for at fisken kan godkjennes. Det bør da vedlegges skarpe bilder av detaljer som kan brukes til sikker identifikasjon. For laksefisk er skjellprøver ønskelig.

c. Hvis mulig, bør fisken dypfryses og oppbevares til rekordkravet er godkjent i tilfelle juryen ønsker ytterligere bilder eller kontroll av fisken.

d. Hvis juryen er i tvil om at fisken kan identifiseres med 100 % sikkerhet på grunnlag av innsendte foto og opplysninger, skal den undersøkes av en kvalifisert zoolog e.l. Evt. skal identifiseringsmetode angis.

6. INNMELDING

a. Innmelding av fisken foretas på vårt spesielle norgesrekordskjema som du kan laste ned her:

b. Kravet skal være juryen i hende seinest 3 mndr. fra fangstdato.

7. SPESIELLE BESTEMMELSER

a. Juryen har i spesielle tilfeller anledning til å dispensere fra noen av de ovennevnte regler.

b. Juryen har rett til å trekke tilbake godkjennelsen av rekorder dersom det viser seg å være gitt uriktige opplysninger om fiskeart, vekt, fangstmetode m.v.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning