Røy, sommer, storfugl=

Når denne frøkna dukker opp blir det liv på leikplassen! © Kenneth Johansson

Hva er en tiurleik?

En tiurleik er en samlingsplass der tiurene oppholder seg om våren for å kappes om røyenes gunst. Gutta står på utstilling, mens damene velger den de tror vil egne seg best til å føre genene videre. Som regel velger røyene den samme tiuren, og en tiur kan ha opptil 20 røyer rundt seg før han begynner å pare seg med dem.

Hvorfor er det så viktig å ta vare på leikplassene?

Leikplassene er i første rekke viktige for at røyene skal kunne velge den rette tiuren. Før ble mange tiurleiker flatehogd. I dag må skogeiere ta hensyn til tiurleikene ved hogst, slik at leikkvalitetene blir opprettholdt. Ellers får de ikke solgt tømmeret.

Hvor finner jeg tiurleiker?

De fleste tiurleiker befinner seg i relativt åpen furu- og barblandingsskog, og er spredd ut i skoglandskapet med 1-2 km avstand. I grandominerte skogområder kan leikene også befinne seg i ren granskog. Leikene er som oftest i gammel skog, men i enkelte tilfeller etableres nye tiurleiker i yngre skog.

Når spiller tiuren?

Spillaktiviteten starter gjerne i slutten av mars, men det hender at tiurene også spiller midt på vinteren. Høneuka, tida da røyene oppsøker leikene for å bli paret, er gjerne i slutten av april på Østlandet og i de første to ukene av mai lenger nord i landet.

Hvordan skal jeg oppføre meg på en leik?

Tiurene kommer gående eller flygende inn på leiken i skumringen om kvelden og setter seg på "nattekvist" over natten. Det er viktig å være i ro på leiken, helst i kamuflasjetelt eller barhytte, før det begynner å skumre. Man bør ikke forlate skjulestedet før tiurene forlater leiksentrum, noe de som oftest gjør lenge etter soloppgang.

(Kilde: Erlend Rolstad)

Les hele saken

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!