Veien fra skog til bord er lang, og for at viltkjøtt skal være optimalt når festmåltidet serveres, må jegeren ta sine forholdsregler.

På mange jaktlag er det én eller to personer som virkelig kan dette med slakting og oppgjøring av vilt. Så står de andre rundt og ser på eller hjelper til mens viltet gjøres opp. Dette kan være greit og rasjonelt nok, inntil du plutselig står der alene med et felt dyr.

Ikke så komplisert...

Oppgjøring av vilt kan se ut til å være en svært komplisert og vanskelig jobb. Men i utgangspunktet deles dyrekroppen stort sett etter hinner og naturlige skiller. Alt arbeidet kan utføres med kniv, og den må heller ikke være spesielt stor.

Med dagens regler for omsetning av viltkjøtt er det to hovedprinsipper som gjelder for behandling av viltet. Det ene er den "gode gammeldagse" måten, som innebærer at vi improviserer og kanskje bærer ut viltet oppstykket. Metoden er helt fin så sant vi ikke skal omsette kjøttet, dvs. selge det videre.

Spesielle forholdsregler

For jaktlag som skal selge helt storvilt, må det tas spesielle forholdsregler. Dyrene skal da behandles på slakteplass som er godkjent av mattilsynet, og dyra skal fraktes fra skogen hele med lunger, milt og nyrer i. Slaktet kan ikke selges før de er veterinærkontrollert.

Utgangspunktet for beskrivelsene i denne guiden er oppgjøring av elg, men i prinsippet gjelder stort sett det samme for alle hjortedyra. Med rådyret kan det gjøres noen snarveier på grunn av størrelsen.

Slakting av storvilt

UTVOMMING: For alt hjortevilt gjelder at innvoller og blod bør tas ut snarest mulig etter at det er felt. © Foto: Dag Kjelsaas

Les hele saken

Slik slakter du storvilt

Les alt om:

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!