Forskudd på arv

Publisert

Saken gjelder fordeling av forskudd på arv fra min mor når hun nå selger sitt hus. Min mor er 84 år og sykehjemspasient. Hun vil ikke være i stand til å flytte hjem igjen i eget hus, og derfor er huset lagt ut for salg. Vi har en bror som er død, og han etterlot seg to døtre. Den første har bare hatt sporadisk kontakt med sin bestemor. Den andre har ikke hatt noen kontakt med bestemoren i det hele tatt etter farens død, dvs. på over 14 år. Derfor ønsker min mor kun å fordele forskudd på arv og fremtidig arveoppgjør mellom meg og min bror. Hun ønsker ikke å gi noe til sine to barnebarn. Det er ikke skrevet noe testamente, så jeg ser for meg at dette kan bli litt vanskelig.

Har du noen råd om hvordan man kan gå frem på lovlig måte for å få til dette?

Arving.

Jeg regner med at din mor sitter i uskiftet bo. Sitter hun i uskiftet bo, er det klare begrensninger på hva hun kan disponere, både i live og ved testamente. Hun "låner" da sine barns farsarv, og de to barnebarna har krav på arv etter sin bestefar.

For å begrense arven til barnebarna mest mulig må din mor gjøre følgende:

Hun må skifte uskifteboet, dvs. gjøre opp farsarven som utgjør 3/8 av uskifteboet. Dette kan hun gjøre ved å begjære summarisk skifte ved skifteretten der hun bor. Dette er en gebyrfri tjeneste.

Når huset er solgt, skulle det være rimelig kurant fordi det da ikke er noen uenighet om verdien av boligen hennes. Barnebarna må da få utbetalt arv etter sin bestefar som da blir som følger: Din mor arver ¼ etter din far. ¾ deler av din fars arv skal fordeles mellom hans tre livsarvinger og deres etterkommere. Din mors barnebarn skal etter dette ha utbetalt sin andel av pliktdelsarven etter bestefar dvs. til sammen 1/3 av 3/8. 1/3 av denne 3/8 utgjør 1/8 av hele uskifteboet. Din mor sitter etter dette i skiftet bo og kan gi bort de gaver hun vil, til hvem hun vil, så lenge dette er såkalt gjennomførte livsdisposisjoner og ikke dødsdisposisjoner.

Dette er en vanskelig grense. Dersom din mor er dødssyk og også opplever at dette er en realitet når hun foretar disposisjonen, krever disposisjonen testaments form, og barnebarna har også krav på pliktdelsarven sin etter henne. Gjennomfører hun disposisjonen mens hun er frisk og sprek, både mentalt og fysisk, er det en livsdisposisjon.

Dersom det tar tid å gjennomføre skiftet av uskifteboet, kan det være fornuftig at din mor i testaments form begrenser arven til sine barnebarn. Hun kan da skrive et testament for sin del av uskifteboet der hun testamenterer sin frie 1/3 del til fordel for dere to, ev. begrenser arven til sine barnebarn med til sammen 1 mill. kroner for sin del av uskifteboet.

Hvis din mor sitter i skiftet bo, kan hun gi fra seg alt hun ønsker så lenge det er gjennomførte livsgaver.

Hilsen Line.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning