Får ikke beskjed

Publisert

Jeg har nettopp begynt i ny jobb, og her en dag fikk jeg kjeft for noe jeg ikke hadde gjort. Jeg protesterte, følte det urettferdig fordi jeg ikke hadde fått beskjed, og siden jeg er ny, kunne jeg umulig vite at dette var vanlig rutine. Akkurat den saken ordnet seg, og vedkommende beklaget utbruddet også. Men hva gjør jeg med slikt i fremtiden?

Redd for at det skal skje igjen.

Du går til din overordnende og ber om å bli satt inn i alle rutiner som angår ditt arbeid - nå og i fremtiden. Og så ber du om en utfyllende, skriftlig arbeidsinstruks som omfatter ditt arbeid, og eventuelle fellesoppgaver som angår alle. I tillegg kan du selv orientere deg om hva de andre gjør, i tilfelle du må ta over andres oppgaver mer permanent, i perioder hvor dette er nødvendig.

Du sier ikke noe om hvor du jobber, og hva du gjør, så jeg kan heller ikke guide deg videre, men stort sett gjelder det å skaffe seg så mye informasjon som mulig. Det vil gjøre deg tryggere.

Hilsen Bjørg.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning