Feiregodtgjørelse

Livet er en fest

Nordmenn elsker å feire, og en ny undersøkelse viser at hele 86 prosent av oss feirer bursdager, ny jobb og andre anledninger mer enn 10 ganger i året. Da mesker vi oss med eksklusiv drikke og røyk.

Vi er et feirende folk, og da hører dyre dråper og ditto sigaretter med.

Vi er et feirende folk, og da hører dyre dråper og ditto sigaretter med.

Publisert Oppdatert

Feiring av høytidsdager, bursdager, ny jobb og andre spesielle anledninger, er en oppkvikkende (i hvert fall før dagen derpå kommer) ingrediens i livet. Likevel har det eksistert svært lite informasjon om nordmenns fest- og feiringsvaner. En fersk rundspørring gir nå et innblikk i denne lite belyste delen av det gode liv. Rundspørringen omhandler våre vaner for feiring, og da ikke nødvendigvis festing - selv om disse to fenomenene har en vodkasterk tendens til å være tett forbundet. Undersøkelsen avdekker at vi feirer ofte, samtidig som mange sannsynligvis fester enda oftere.

Sommeren er feirehøytid

Hele 86 prosent av oss feirer mer enn ti ganger i året, mens halvparten av disse feirer mer enn 20 ganger i året. Det innebærer at tilnærmet halvparten av den norske befolkning faktisk tar på seg klovnebuksene og feirer et eller annet bortimot to ganger i måneden hele året igjennom. Gjennomsnittet for alle spurte i rundspørringen er at vi feirer 16 ganger i året - eller mer enn én gang i måneden - og mye tyder på at sommeren er høytid for feiring.

Røyk hører med

Det finnes mange måter å markere spesielle begivenheter på, og det er ofte kultur- og tradisjonsbundet. Felles for de fleste er at vi gjerne unner oss noe godt og spesielt ved slike anledninger, det være seg sjampis, øvrig dyr vin eller luksus-sigaretter. Dette er med på underbygge det gode humøret og den gode stemningen en feiring innebærer. Tidligere internasjonale undersøkelser gir støtte til at røyking ofte assosieres med fornøyelse, og i denne rundspørringen svarer 28 prosent at de setter pris på sigarer eller eksklusive sigaretter som Davidoff når de feirer. Det tilsvarer ganske nøyaktig andelen av røykere i Norge, noe som betyr at tilnærmet alle røykere gjerne markerer spesielle anledninger og feiringer med eksklusiv tobakk, av et slag de ikke røyker til vanlig.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning