Dommedag:

Apokalypse Nå, Før og Etter

Verden går snart under, men frykt ikke. Det skulle den ha gjort flere ganger før også. Her får du diverse dommedagsprofetier opp gjennom historien.

Publisert Oppdatert

Jeg farer med en god og en dårlig nyhet. Den dårlige nyheten er: Vi skal alle dø (ikke-røykerne også)! Den gode er at du nå ikke lenger trenger å bekymre deg over studie-lånet, telefonregningene, eks-dama (hun skal dø, hun også) og alle brutte nyttårsløfter. Dommedag er nemlig nær. Det er den nesten hvert år, men det siste tallet vi fikk oppgitt var 2012. Det har Mayafolket spådd, ifølge noen New Age'ere, og vi vet alle hvor stor innsikt du får av å sitte i Sofienberg-parken og spille didgeridoo.

Sist gang dommedag skulle vært her, var den 28. mai 2008, ifølge en liten gruppe som kalte seg Den Sanne Russisk-ortodokse Kirke - og den kommer antageligvis til å skulle komme flere ganger igjen, avhengig av hva som tenner deg; det være seg en gud, atomkrig, klimaforandringer, asteroider eller markedsøkonomien. En undersøkelse gjort av SciFi.com i 2006 viste at nær sagt alle amerikanere tror et armageddon-aktig scenario vil ta knekken på menneskeheten. Noen har riktignok trodd litt hardere enn andre, og ofte har de tatt skjeen i egen hånd og gjort kål på seg selv. Men hittil glimrer dommedag med sitt fravær, og nå har vi ventet i snart 2000 år.

FOR LITT UNDER 2000 år siden skrev en fyr som trolig het Johannes ned sine dystre åpenbaringer om dommedag. Denne «bad trippen» fikk plass helt bakerst i Bibelen - som et slags Siste ord - og siden den gang har mennesket vært opptatt av jordens undergang.

Johannes’ Åpenbaring

  • Johannes' Åpenbaring er den siste boken i den kristne Bibelen, og er kjent for sin omtale av apokalypsen der Gud tar sitt endelige oppgjør med menneskeheten.
  • Boken er full av fremtidsvisjoner, og den vanligste fortolkningen er at verden går under, eller rettere sagt at en tidsepoke avsluttes, og Satans grep og styring over menneskene vil bli overvunnet av Messias. Messias vil deretter herske i tusen år.
  • Det noe kritiske punktet for enkeltmennesket er at vi vil bli vekket til live, og dømt av Gud etter hvordan vi har levd. De lærde strides litt på dette punktet, og flere ulike trosretninger har oppstått som følge av hvordan man best etterlever Guds ord.
  • Johannes' Åpenbaring er full av symboler, og flere av de etter hvert så kjente bibelske merkevarene stammer fra denne boken. Her møter vi blant annet Mannen med ljåen, tallet 666 (evt. 616), Antichrist og Perleporten.
  • Boken har også vært en viktig inspirasjon bak mye kunst, litteratur, film og musikk.

Johannes' Åpenbaring, med sine fire apokalyptiske ryttere og flerhodete dyr, har inspirert mange kunstnere, forfattere og musikere opp gjennom tidene. Men denne dommedagsprofetien er også blitt forstått av den ytterste, fantasifulle fløyen av kristenfolket, og selv om det aldri står noe presist tidspunkt i Bibelen for når vi bør innta fosterstilling mangler det ikke på fortolkninger. Felles for de fleste er troen på at Dommedag skjer i vår tid, at Jesus kommer tilbake, og at de frelste er de eneste som ikke kommer til å grille pølser med Satan i Helvete.

Millenarisme er den betegnelsen som ofte brukes om troen til kristne grupperinger som tar Johannes' Åpenbaring på alvor, og som mener Jesus kommer tilbake etter slaget for å lede verden i et millennium. Historisk sett var millenarismen den ledende troen de første fire århundrene etter Kristus. Deretter ble denne oppfatningen sett på som kjettersk av kirkelederne, men levde videre i folkereligiøsiteten opp gjennom middelalderen før den blomstret opp igjen etter reformasjonen på 1500-tallet.

Generelt kan man si om disse grupperingene - eller sektene, om man vil - at de ofte dukker opp som en reaksjon på tingenes tilstand; når alt har gått ad undas, og den tradisjonelle troen ikke makter å gi en tilfredsstillende forklaring på hvorfor. Under nær sagt alle de store politiske, religiøse og industrielle omveltningene i Europa har det dukket opp noen som ser sitt snitt til å rope at «enden er nær», og at Jesus er rett rundt hjørnet. Dette er ofte svært karismatiske lederskikkelser, og disse har raskt blitt profeter for sin saueflokk. Mennesket er tross alt lett å lede til paradis når de ikke eier smør til det brødet de ikke har.

Som en naturlig følge av å skille seg ut fra de tradisjonelle kristne synspunktene finner de millenaristiske grupperingene gjerne egne lover og regler å leve etter. I nyere tid har dette i mange tilfeller fått fatale følger. Sekter har tatt kollektivt selvmord og begått større terroristaktige handlinger. De fleste av dem har tross alt en forutbestemt skjebne, og er vinnere i eget sinn. Uansett kommer de til å spise lunsj med Jesus til syvende og sist.

ET EKSEMPEL på en millenaristisk gruppering var etterfølgerne av mystikeren og teologen Joachim av Fiore (1135-1202). Joachim av Fiore delte verdenshistorien opp i tre deler. Den første delen kalte han «Faderens tid», som varte i 42 generasjoner. Det samme gjorde den andre tiden, «Sønnens tid», og den tredje og kommende tiden var selvfølgelig «Den Hellige Ånds tid». Men før den siste tiden skulle begynne, ville Antikrist dukke opp. Dette skulle skje i år 1260, og Joachim av Fiores etterfølgere var ikke freidigere enn at de i den anledningen rettet pekefingeren mot Paven.

Den tyske kulturhistorikeren Arthur Moeller van den Bruck skrev for øvrig en bok i 1923 som han kalte «Det tredje riket», og som handlet om et tusenårig rike som skulle ledes av en autoritær leder før den endelige dommens dag. Denne tanken om tre riker var hentet fra Joachim av Fiore, og boken ble på et tidspunkt plukket opp av en annen kjent tysktalende figur med liten, svart bart.

I MODERNE TID, og da snakker vi fra 1800-tallet og opp, finnes det et uoversiktlig stort antall små og store dommedagskulter og grupperinger, men blant de mest fremtredende dommedagsgruppene er Syvendedagsadventistene verdt å nevne. Med sine nærmere 17 millioner medlemmer (nesten 5000 av dem i Norge) er de i dag den største gruppen adventister. De ser på seg selv som den siste rest av sanne kristne, og mener Vatikanet er «skjøgen» i Johannes' Åpenbaring og at Paven er Antikrist. Grunnleggeren var en predikant som het William Miller, og som mente Jesus ville komme tilbake en gang mellom 21. mars 1843 og 21. mars 1944.

En annen adventistgruppe som het «Branch Davidian Seventh Day Adventist Association» fikk mye oppmerksomhet etter at politiet omringet hovedkvarteret deres i Waco, Texas, og 80 medlemmer døde som følge av brann og skuddveksling (se MANN #141, aug. 2009). Charles Taze Russell, grunnleggeren av Bibel Studentene, en bevegelse som Jehovas Vitner vokste utifra, kalkulerte seg frem til at 1874 var dagen Jesus skulle komme tilbake, og anså det som slutten på vår 6000 år lange historie. Etterfølgeren, Joseph Franklin Rutherford, mente at Gud ville ødelegge kirkene og menigheten i 1914 og at Jesus' tusenårsherredømme skulle begynne i 1925.

Pastor Jim Jones.

Pastor Jim Jones.

I tillegg har vi «The Family International» (tidligere «Children of God») med sine rundt 10 000 medlemmer og angivelige barnekidnappinger, hvis grunnlegger, David Brandt Berg, spådde at kometen Kohoutek ville ødelegge verden i 1974, og at Jesus skulle komme tilbake i 1993. Dessuten fjernsynsevangelisten Benny Hinn, som i 1989 mente at en kortvokst Antikrist ville komme i løpet av «noen få år». På 90-tallet spådde han forøvrig at USA skulle få sin første kvinnelige president i løpet av «noen få år», og at hun ville ødelegge nasjonen.

TIL TROSS FOR at de fleste dommedagsgrupperingene er relativt fredelige, hører kollektivt selvmord med for en del av dem (kanskje for i det minste å få profetien oppfylt på et personlig plan). Det kollektive selvmordet i People's Temple er sannsynligvis det mest kjente eksempelet. I 1955 grunnla pastor Jim Jones det som fikk navnet People's Temple, som i utgangspunktet hadde som fokus å jobbe for en mer rettferdig verden. De etablerte seg omsider i en koloni som fikk navnet «Jonestown» i Guyana i Sør-Amerika. Etter hvert begynte budskapet til Jones å bli mer og mer apokalyptisk. Pastoren snakket om kommende rasekriger, atomkriger og folkemord. Alvorlige anklager og søksmål fra tidligere medlemmer, politikere og skattemyndighetene førte til at kolonien drepte et kongressmedlem og noen journalister som kom på besøk i 1978, før Jones iverksatte en handling han kalte «Den Hvite Natt», og som gruppen hadde øvd på mange ganger før: De tok det Jones kalte et revolusjonært selvmord ved å drikke gift - alle 913 av dem.

Soltempelordenen var en sveitsisk og kanadisk gruppe som ble stiftet av den franske urmakeren Joseph Di Mambro i 1984, og som mente de hadde røtter tilbake til Tempelridderne. De var relativt New Age og ønsket å forene alle kirkesamfunnene, fremme ånden fremfor materien og forberede seg på Jesus' tilbakekomst som solgud. Di Mambro mente menneskeheten sto foran store omveltninger, og at Soltempelordenen skulle hjelpe menneskeheten å komme seg igjennom disse omveltningene ved hjelp av kollektiv innsats. I løpet av 80- og 90-tallet fikk Di Mambro det for seg at verden sto for fall, og interne stridigheter om kontroll og makt førte til at han bestemte seg for å ta turen opp på et høyere plan den 30. desember 1994. Etter å ha tatt livet av noen medlemmer, deriblant en nyfødt «Antikrist», tok gruppen kollektivt selvmord - for så å leve videre på planeten Sirius, der de skulle ledes av Di Mambros jomfrufødte datter. 53 stykker døde alt i alt, men bare 15 av selvmord. 30 ble dopet ned, med eller uten samtykke, for deretter å bli skutt, og sju «forrædere» ble direkte henrettet.

I tillegg har vi Heaven's Gate-gjengen, som ble funnet døde i en villa utenfor San Diego i California. De trodde de ville bli dratt opp i et fartøy som lå skjult bak kometen Hale-Bopp, men for å få det til måtte de 39 sektmedlemmene naturlig nok forlate kroppen. For ikke å snakke om Movement for the Restoration of the Ten Commandments of God i Uganda, som trodde verden ville gå under rett ved årtusenskiftet. 1. januar sto verden fortsatt, så lederne fant en ny dato og holdt en gedigen fest for verdens undergang den 17. mars. Festen endte med en stor eksplosjon og en brann som drepte 530 medlemmer. Ytterligere medlemmer ble funnet i massegraver senere, og samlet endte dødstallet på 778.

Jonestown, 1978. 913 personer har begått selvmord under ledelse av pastor Jim Jones

Jonestown, 1978. 913 personer har begått selvmord under ledelse av pastor Jim Jones

I mai 2008 tilbrakte en liten russisk sekt som kalte seg Den Sanne Russisk-ortodokse Kirke et halvt år i huler under jorden i påvente av dommedag. De truet med å sprenge seg selv i luften dersom noen forsøkte å hente dem ut. To stykker døde i hulen, og sjefen selv forsøkte å ta sitt eget liv da det viste seg at profetien slo feil.

DEN SISTE DOMMEDAGSTRENDEN, om jeg får bruke et slikt ord, er troen på at verden bukker under i 2012. Dette er det bred enighet om blant en del New Age-ere, og er blitt proklamert et ukjent antall ganger gjennom TV, internett og i bøker.

Ideen stammer fra «Langtidskalenderen», som er en av flere kalendere Maya-folket forholdt seg til, og som, etter å ha vært gjeldende i 5125 år, ender 21. (eller 23.) desember 2012.

Denne apokalyptiske teorien ble først foreslått i boken «The Maya» av Michael D. Coe i 1966. Siden har det tatt helt av. Noen mener 2012 er begynnelsen på en ny tid med store globale forandringer, andre mener aliens dukker opp, andre igjen mener at det markerer et steg opp på evolusjonsstigen for menneskeheten, og noen mener det er slutten på alt. Akademiske forskere på området har på vitenskapelig og historisk grunnlag ikke backet opp en eneste av disse teoriene, og heller ingenting med kalenderen tyder på at det ligger noe apokalyptisk budskap i året 2012.

Men hvem vet? Det er dog høyst sannsynlig at denne journalisten tar juleferie omtrent ved de tider.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning