Snorker du?

Oppveksten avgjør

En stor studie tyder på at hendelser tidlig i livet påvirker risikoen for at vi snorker som voksne.

Faktorer i oppveksten kan gjøre at du blir snorker som voksen.

Faktorer i oppveksten kan gjøre at du blir snorker som voksen. Foto: Foto: Imagesource

Publisert

Omtrent 16 prosent av menn og 7 prosent av kvinner er snorkere. Faktorer som alder, overvekt, røyking og kronisk bronkitt har hittil fått skylden for de nattlige ulydene.

Nå spekulerer forskere også på om faktorer i oppveksten kan være med på å bestemme hvem som blir snorkere. Og resultatene fra en studie som omfatter over 15 000 mennesker, tyder faktisk på at hendelser tidlig i livet kan påvirke risikoen for å ende opp med snorking og tilhørende besvær.

Særlig fire forhold ser ut til å ha betydning, skriver www.forskning. no:

* Innleggelse på sykehus med luftveisinfeksjoner før fylte to år.

* Hyppige ørebetennelser i barndommen.

* Oppvekst i en familie med mer enn fem medlemmer.

* Hund i hjemmet mens man var spedbarn.

Disse faktorene ser ut til å kunne forutsi hvor stor risiko folk har for å bli kroniske snorkere, uavhengig av andre forhold som fedme, røyking, alder, hvor man kom mer fra, og om man har andre kjæledyr.

Forskerne bak studien tror at slik ny viten kan gjøre oss i stand til å finne tiltak som kan forebygge den plagsomme lidelsen.

- Det kan kanskje være viktig å hindre luftveisinfeksjoner tidlig i livet, sier en av forskerne bak studien, Amund Gulsvik fra Universitetet i Bergen.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning