Superpappa!

Norske menn på førsteplass

Norske menn tilbringer mer tid sammen med barna sine enn menn i resten av Europa.

Norske menn bruker mye tid sammen med barna sine.

Norske menn bruker mye tid sammen med barna sine. Foto: Foto: Image Source

Publisert Oppdatert

Yrkesaktive menn i Norge bruker 15 timer i uken på omsorg for barn, viser den europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen European Working Condtion Survey.

Nordmenn havner på topp, etterfulgt av nederlandske menn, som tilbringer 9 timer i uken med barna sine, og luxembourgske fedre, som bruker ca. 8,5 timer i uken på barna.

Også i Sverige og Danmark er mennene mindre sammen med barna sine, enn mennene her hjemme er. Svenske fedre bruker litt over 5 timer ukentlig på barna, mens i Danmark settes det av 7 timer til de små.

- De fleste andre europeiske land har langt dårligere velferdsordninger enn Norge, og det kan nok bidra til å forklare at norske menn har større muligheter til å tilbringe tid med barna sine, sier mannsforsker Knut Oftung ved senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo.

Kilde: Foreldre og Barn

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning