1. Mål: Sunn og frisk

Gå opptil 10 000 skritt om dagen. Finn ut hvor mange skritt du orker å ta i dag, og øk deretter med 500 skritt annenhver dag den første uken - til du er oppe i 10 000 skritt.

Anstrengelsesnivå: Veldig lett

2. Mål: Bedre kondisjon

Gå 7000 skritt daglig den første uken. Øk deretter med 500 skritt hver uke til du er oppe i 11 000 skritt hver dag. Av de daglige skrittene bør minst 4000 tas i sammenhengende og rask takt.

Anstrengelsesnivå: Litt anstrengende

Ønsker du å forbedre kondisjonen ytterligere, bør du satse på følgende:

Gå 10 000-15 000 skritt hver dag. Av disse bør minst 6000 tas sammenhengende og i raskt tempo: Annenhver dag i form av en hurtig tur der du virkelig må anstrengedeg, og annenhver dag i form av intervalltrening der tempoetvarierer mellom raskt og svært raskt.

Anstrengelsesnivå: Litt eller svært anstrengende

3. Mål: Vektreduksjon

Gå 10 000 skritt daglig den første uken og la minst 4000 av disse være sammenhengende og rask gange. Legg på 500 skritt hver uke til du har kommet opp i 12 000 skrittpr. dag. Av disse skrittene bør 5000 tas sammenhengende og i rask fart.

Anstrengelsesnivå: Litt anstrengende

Les hele saken

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!