Pedagog Kirsti Apeland i Glade Barn svarer på spørsmål fra leserne.

Tvillinger; bytte barnehage?

Har tvillinger, og vurderer å bytte barnehage! Foto: Colourbox.no

Har tvillinger, og vurderer å bytte barnehage! Foto: Colourbox.no

Publisert Oppdatert

Spørsmål:

Har tvillinger på snart 3 år, gutt og jente. Vurderer å bytte barnehage, da det bare er jenter på tvillingenes alder i nåværende bh. Jenta trives godt, men gutten har ingen andre gutter å leke med og det virker som om han i økende grad mistrives med dette. Skal vi bytte til bh med bedre kjønnsfordeling? Og ta jentetvillingen bort fra hennes venner? Dilemma.

SVAR:

Hei!

Jeg forstår ditt dilemma, men av spørsmålet kommer det ikke fram om dette er en stor eller liten barnehage, om dine barn skal bytte avdeling når de blir 3, eller om det er mange valgmuligheter i forhold til barnehager der dere bor.

Jeg tror alle grupper profiterer på et mangfold både i alder, kjønn osv, men det er ofte voksne som tror små barn "trenger" lekekamerater av eget kjønn. Foreldres/barnehagepersonalets holdning til dette kan derfor påvirke gutters og jenters "valg" av venner. Min erfaring med barn på småbarnsavdeling er at barna leker like mye med gutter og jenter, og oppretter vennskap uavhengig av kjønn. At det bare er jenter på avdelingen burde derfor ikke ha noe å si for din sønns trivsel, men han trenger jo venner! Det er ulike meninger om hvorvidt tvillinger bør skilles eller være sammen i barnehage og skole. Det er dessverre mange som sammenlikner tvillinger og tror at de skal være "like", det kan gjøre at de ikke møtes som unike individer. Jeg tenker dere må vurdere om deres datter er såpass dominerende (får lettere venner, er mer sosial og "populær") at det går ut over sønnens mulighet til å få lekekamerater om de går på samme avdeling.

Jeg ville vurdert et bytte av barnehage ut i fra hvorvidt dere trives godt med personalet og beliggenhet, og mulighet for vennskap på annen avdeling ved å skille gutten og jenta. Det er jo synd å bryte opp fra et sted dere i utgangspunktet trives, hvis jenta uansett får venner lettere enn gutten?

Lykke til!

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning