Tilbudsgrunnlag:

Et tilbudsgrunnlag inneholder følgende kapitler:

1. Tilbudsinnbydelse, hvor man beskriver prosjektet.

2. Tilbudsskjema:

a) Tilbudssammendrag, alle prisene fra NS3420 beskrivelsen føres inn som kapittelsummer.

b) Regulering av kontraktssummen, regler som beskriver regulering av avtalt pris.

c) Regningsarbeid, pristilbud fra entreprenør ved uforutsette arbeidsoppgaver eller andre former for ekstraarbeid som ikke er beskrevet i tilbudet.

d) Garantier, bestemmelser som regulerer tilfeller hvor en av partene trekker seg underveis.

e) Fremdrift, fastsatt dato for oppstart og ferdigstillelse av anlegget.

f) Eventuelle andre opplysninger/forbehold, her opplyser man om det er andre forhold som innkjøring, spesielle hensyn til naboer etc som entreprenør som skal gi pris/bygge bør vite om.

g) Anleggsleder, hvem av mannskapet som skal være ansvarlig på byggeplassen.

3. Tilbudsgrunnlag, består som regel av 3 deler - det generelle tilbudsgrunnlag (alt som er nevnt ovenfor),

beskrivende mengdeberegning (NS3420) og tegninger fra landskapsarkitekt eller andre rådgivere.

4. Byggherre og rådgiver, adresser og navn på de enkelte.

5. Tilbuds- og kontraktsbestemmelser, man ramser opp hvile formelle regler tilbudet bygger på.

6. Orientering om entreprisen, kort orientering om hvordan tomta ser ut, hva som skal gjøres og hvilke hensyn man må ta.

7. Tegninger og vedlegg, her listes alle tegninger entreprenøren trenger opp.

Dispensasjoner:

Hvis man ønsker å gjøre noe i hagen eller med huset som er i strid med gjeldene regulering kan man søke dispensasjon. Da må man synliggjøre at tiltaket ikke er til skade/sjenanse for naboer.

Les hele saken
Les alt om:

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!