Hva er forskjellen

Publisert Oppdatert

Spørsmål til jordmor:

hva er forskjellen på svangerskapsforgiftning og hellp syndrom? hva vil det si å ha svak svangerskapsforgiftning?

Svar:


Haemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelets", hvilket er engelsk uttrykk for en hurtig inntredende svangerskapsforgiftning med bl.a. leverskade. Dette fører til lavt blodplateantall og dermed blødningstendens. Tilstanden kan være livstruende for mor og barn hvis ikke den gravide raskt blir forløst. Årsaken er ukjent.
Som du ser så er dette noe som kan skje plutselig, uten forvarsel. Dersom man går til de kontrollene man skal, vil lege/ jordmor gjøre undersøkelser på hver kontroll, som vil avdekke om man utvikler en svangerskapsforgiftning. Derfor er du da i trygge hender. For at vi skal sette  diagnosen svangerskapsforgiftning må man ha to av disse forandringene som er; forhøyet blodtrykk, protein i urin, store ødemer ( hevelse). Dette er litt individuellt, dvs. at vi ser den enkelte an. Jeg pleier ikke å si at man har en svak svangerskapsforgiftning, men si at vi bør passe deg litt ekstra, ved å ha flere og tettere kontroller. Håper at det ble litt mer forståelig, om ikke så spør igjen.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning