Foreldrepenger

Publisert Oppdatert

Spørsmål til jordmor:

Hei. Når barnet blir født, og du skal motta foreldrepenger, så regnes dette ut fra de 6 siste mnd. du var i arbeid, stemmer dette? - Eller er det de 6 av 10 siste månedene du tjente mest? Og, dersom en blir sykemeldt, mottar en svangersskapspenger. Vil beløpet av foreldrepenger forandre seg dersom du blir sykemeldt, eller blir dette akkurat det samme som om du var i arbeid? Håper du kan hjelpe. Har lest på nav sine sider, men finner ikke noe om dette. På forhånd Takk!

Svar:


Hei! Skjønner godt at du blir litt forvirret. Foreldrepengene vil ikke forandre seg om man er sykemeldt. Dersom man har hatt litt forskjellig inntekt de siste tre årene anbefaler jeg mine klienter å få en avtale med en konsulent på Nav kontoret.De burde da gi deg den rette opplysning.( Kopierte det følgende fra Nav- siden)

Foreldrepenger skal sikre inntekt for foreldre i forbindelse med fødsel.

Hvem kan få foreldrepenger
Du kan få foreldrepenger hvis du har hatt pensjonsgivende inntekt i minst seks av de ti siste månedene før stønadsperioden tar til.
Inntekten på årsbasis må være minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp (G). Likestilt med arbeid er perioder du har mottatt

sykepenger
foreldrepenger ved fødsel og adopsjon
svangerskapspenger
dagpenger under arbeidsløshet
Også andre forhold kan likestilles med yrkesaktivitet. Dette kan være

lønn fra arbeidsgiver under utdanning
ventelønn
avtjening av militær- eller siviltjeneste
Perioder du har mottatt rehabiliterings- eller attføringspenger regnes ikke med.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning