Sør-Norges beste sjøørretelv

Liv i Lierelva

Bare en halvtimes kjøretur fra hovedstaden finner du Norges beste sjøørretelv – iallfall sør for polarsirkelen.

JUNGELFISKE: Sør-Norges beste sjøørretelv er ofte kraftig farget på grunn av erosjon og avrenning fra jorder. Vegetasjonen står som regel tett langs elva, men det er ikke vanskelig å finne en plass til stanga. Her har Krister funnet seg et smutthull nedenfor Åmot bru.

JUNGELFISKE: Sør-Norges beste sjøørretelv er ofte kraftig farget på grunn av erosjon og avrenning fra jorder. Vegetasjonen står som regel tett langs elva, men det er ikke vanskelig å finne en plass til stanga. Her har Krister funnet seg et smutthull nedenfor Åmot bru. Foto: FOTO: Chris Appleby

Publisert Oppdatert
MARK MED NOE ATTÅT: Lierelva er som skapt for lett fiske med mark. En fargerik attraktor over kroken kan øke fangsten i Lierelvas ofte grumsete vann.

MARK MED NOE ATTÅT: Lierelva er som skapt for lett fiske med mark. En fargerik attraktor over kroken kan øke fangsten i Lierelvas ofte grumsete vann. Foto: FOTO: Chris Appleby

Fiskekort

  • Kjøpes bl.a. hos Centrum dagligvare, Lierbyen, tlf. 32 84 63 77; Kiwi, Tranby, tlf. 32 85 11 05, Noroco, Drammen, tlf. 32 26 99 99.
  • Sesong: 1200 kr
  • Sesong junior (16-23 år): 250 kr
  • Døgnkort: 250 kr
  • Det er pant på sesongkort (200 kr) og døgnkort (100 kr) som du får igjen ved å sende fiskekortet med fangstrapport til Lierelva fiskeforening.
  • Siden elva er infisert med G. salaris, krever Mattilsynet at du desinfiserer utstyret før bruk i annet vassdrag. Desinfiseringsutstyr kjøpes sammen med fiskekortet og koster 150 kr per år.


Vis større kart

Bor du i Oslo-området har du garantert kjørt over denne elva mange ganger. Den renner under E18 omtrent der den gamle bomstasjonen utenfor Drammen lå. Lett å få øye på er den ikke, der den snirkler seg oppover den frodige Lierdalen; vegetasjonen står tett langs bredden, og skjuler for innsyn fra nysgjerrige fiskere. Det er kanskje en av årsakene til at Lierelva har levd en forholdsvis anonym tilværelse, selv om den er en av landets aller beste sjøørretelver. Du må faktisk helt til Nordland for å finne en som er bedre nå.

Les mer: Stor ørret i Drammenselva

Fjorårssesongen var fantastisk, og de offisielle fangsttallene endte opp på 1594 sjøørreter på til sammen 1633 kg, i tillegg til 171 kg laks. Det førte den vesle elva opp på en 9. plass på sjøørretstatistikken, og som sagt bare slått av elver nord for polarsirkelen. Det hjalp selvfølgelig at 2007 var et særdeles fuktig år på Østlandet, for Lierelva er, som så mange små elver, avhengig av godt med vann for at fangstene skal bli gode. Når dette skrives er årets sesong nettopp slutt, og mye tyder på at fisket har vært relativt godt også i år, særlig når det gjelder laks. Det var brukbart med vann i siste del av sesongen, og på fangstbørsen på internett var det registrert 582 sjøørreter og 154 laks ved sesongslutt. Børsen er imidlertid uoffisiell, og ikke alle legger inn fangstene sine fortløpende.

Da jeg var der i slutten av august, var forholdene langt fra ideelle: Sola skinte fra skyfri himmel, og vannstanden kunne godt ha vært høyere. Likevel klarte jeg å få to små sjøørreter på land, i tillegg til at jeg mistet to på rundt elvas snittvekt - som er ganske nøyaktig 1 kg. Dette ga mersmak, og jeg bestemte meg for å dra tilbake med kollega Krister før fisket stengte 15. september.

Vannstand og vær var perfekt på den utvalgte dagen, men da vi sto ved elvas gjørmete bredder, så vi at det var noe som ikke stemte. Fargen var som cappuccino, og det hadde da ikke kommet så mye regn? Det viste seg at akkurat denne dagen hadde man bestemt seg for å åpne slusene ved Glitrevannverket. Elva rant stri, alle de klassiske fiskeplassene var visket ut, og forholdene håpløse. Resultatet ble da også null.

Laks ved Lierkroa

Slike hendelser må imidlertid ikke skremme deg fra en tur til Lierelva. La deg heller ikke skremme av at elva tilsynelatende virker ugjestmild og mange steder ser ut som en ganske kjedelig elv med stilleflytende, lysebrunt vann. For bak fasaden venter mange spennende stryk, brekk og kulper som ikke er så vanskelige å finne.

En brukbar, men ikke spesielt idyllisk, fiskeplass finner du faktisk rett under motorveibrua. Parker bilen ved Statoil, og gå mot Oslo, langs avkjøringsfeltet, til du kommer ned til elva. Gode plasser finnes langs hele elva, men det er noen hovedområder som klart peker seg ut. Det går gjerne små grusveier nesten helt ned til elvebredden fra hovedveiene på øst- og vestsida av elva, og selv om det kan se ut som om de fører til en gård eller et gartneri, er det i de fleste tilfeller helt i orden å kjøre ned og parkere. Mange grunneiere har nemlig fått penger gjennom fiskekortsalget for å tilrettelegge for fiskere, og mange steder er det oppslagstavler og skilt som viser vei til parkeringsplassene. De fleste steder går du på stier langs jordene som ligger ned mot elva, og ofte skilt fra den med en jordvoll med trær og busker. Det er ganske overgrodd mange steder, men med jevne mellomrom vil du se de godt opptråkkede fiskestiene som leder ned til elva og de mest populære plassene.

Les mer:

Fiske på Sognefjellet

Storviltfiske i Kenya

Du kan jo for eksempel begynne helt nede ved Lierkroa, der Lierbakkene begynner. Parker ved kroa, eller kjør inn mot et pumpehus langs en grusvei på nordsida av hovedveien. Her gjør elva en av sine mange svinger, og det dannes flere spennende hvileplasser for både laks og sjøørret over og under brekkene. Her lar det seg også gjøre å bruke fluestang, noe som generelt er en utfordring i Lierelva. Nedstrøms kroa gjør elva en sving, der det også er en brukbar fiskeplass.

Perler på løpende bånd

For å komme lenger opp i elva må du kjøre under E18 ved Kjellstad. Ta av mot Lierbyen i rundkjøringen, og ta til høyre inn Holmenveien etter drøyt 100 meter (skiltet Lier Grønt). I enden av åkeren kan du parkere, og rusle nedover eller oppover elva. Det er mange spennende plasser her, kanskje særlig oppstrøms. Regn med en del krattskog.

Ifølge fangstbørsen på internett tas det også fisk ved Hegg, litt sør for Lierbyen, og i selve Lierbyen. En større, og populær, strekning med relativt lett tilgjengelige plasser finner du ved Snarum, nord for Lierbyen. Følg veien på vestsida av elva, og ta til høyre mot den store Snarum gård. Du kan parkere nede ved drivhusene, men pass på at du ikke stå i veien for noen. Gå ned grusveien på enden av drivhusene og over en motocrossbane. Det er en tydelig merket sti som går til mange fine plasser både nedstrøms og oppstrøms. Det er også mulig å lirke ut ei flue her og der.

Fortsetter du nordover på Vestsideveien, kommer du snart til Grøttegata, som krysser elva og ender ved Tranby på østsida. Litt ovenfor brua, på østsida, går en stikkvei inn til en parkeringsplass som er for fiskere. I Grøtte-området tas det sannsynligvis flere fisker enn noe annet sted i elva - ifølge fangstbørsen. Her er det mange spennende strekninger, brekk og høler med navn som Bruhølen, Kjellerhølen og Sandshølen. Det er generelt få fiskere å se i Lierelva, men om du blir ensom, er det hit du bør dra for å treffe andre fiskere.

Høyt oppe

Området ovenfor demningen ved Grøtte er et mer ubeskrevet blad, men det tas fisk her også, og det er alltid spennende å prøve plasser der det ikke har vært så mange før deg. Men ved Åmot bru, like nedenfor der Glitra renner ut i hovedelva, er det gode parkeringsmuligheter og kort vei til mange fine plasser. Rett ovenfor brua er det en kort, fin strekning, mens det nedenfor er mange muligheter. Bare gå langs jordene, som vanlig, og du vil snart se hvor folk har fisket før deg.

I sideelva Glitra finnes det noen spennende plasser som kan gi fisk, særlig seinere i sesongen og på litt høyere vannstand. Følg veien nordover fra Åmot bru, og etter bare et par minutters kjøring går det en liten grusvei inn til høyre med parkeringsplass til et par biler. Gå ned til jordet og til høyre, der du vil finne en populær plass med en gapahuk. Lenger oppstrøms Glitra er det også flere fiskbare plasser. Tar du bilen oppover til Sjåstad, der klekkeriet til DOFA ligger, finner du et par spennende strekninger i enden av fotballbanen. Glitra er ei lita elv som vanligvis er meget klar, så her er det smygfiske med mark og små spinnere som er tingen. Men bli ikke overrasket om det skulle bite på en laks på 5-6 kg...

Lierelva

GRØTTE: Spennende parti like ovenfor der Grøttegata krysser elva.

GRØTTE: Spennende parti like ovenfor der Grøttegata krysser elva. Foto: FOTO: Chris Appleby

På nett

Lierfisker'n og hjemmesiden til Lierelva fiskeforening finner du fangstbørs, kart, plasstips, veibeskrivelser, forum, bilder og info om vannstand som er til uvurderlig hjelp om du planlegger en tur til Lierelva. Og som alltid er kartfunksjonene på Gule sider og Norge i bilder nyttige om du ikke er kjent.

Liervassdraget har et nedbørfelt på 302 km2. Den kalles gjerne Lierelva der Asdøla, fra øst, møter Nordelva. Litt lenger ned renner den viktige sideelva Glitra inn fra vest. Etter drøyt 20 km munner elva så ut i Drammensfjorden ved Linnesstranda. Laks og sjøørret går opp i Nordelva til Tronstad, i Asdøla opp til riksveien fra Lier til Hønefoss og i Glitra omtrent til klekkeriet til Drammen og omegn fiskeadministrasjon (DOFA) ved Sjåstad. Den vesle Sandakerelva, som renner ut langt nede i Lierelva, er også en viktig sjøørretbekk. Mesteparten av elva renner gjennom svært fruktbart jordbrukslandskap, og er næringsrik og ofte farget på grunn av avrenning og erosjon.

Lierelva var i riktig gode gamle dager en betydelig lakseelv, med fangster på 7-8 tonn i året. På slutten av 1980-tallet ble vassdraget, sammen med Drammenselva, smittet av Gyrodactylus salaris. Laksebestanden var da allerede betydelig lavere enn før, men gyroen ga bestanden en ytterligere knekk, selv om laksen i Lierelva av en aller annen grunn virker mer motstandsdyktig enn laksen i den langt større naboelva. Sjøørreten tok mer og mer over for laksen, noe som ofte skjer i gyroelver, og selv om det fremdeles tas mellom 100 og 450 kg laks i året, er Lierelva nå en typisk sjøørretelv.

Lierelva har vært kultivert i mange år, og hver høst fiskes det stamfisk til DOFA-anlegget. Årlig settes det ut rundt 2000-3000 laksesmolt og 10 000-30 000 lakseunger ovenfor anadrom strekning, i tillegg til et betydelig antall sjøørretyngel. Settefisken klarer seg godt, og skjellprøver viser at ca. 60 % av stamfisken har kultiveringsbakgrunn.

Les mer: Finn billige fly her

Stam

VED LIERKROA: Det er mange svinger i Lierelva, og der den svinger danner det seg ofte spennende fiskeplasser. Ved dette pumpehuset like ovenfor Lierkroa er det tatt mye fisk.

VED LIERKROA: Det er mange svinger i Lierelva, og der den svinger danner det seg ofte spennende fiskeplasser. Ved dette pumpehuset like ovenfor Lierkroa er det tatt mye fisk. Foto: FOTO: Chris Appleby

Bortsett fra sjøørret og laks er det vel bare stam som er av interesse for sportsfiskeren, selv om man helt nede ved munningen også kan få gullbust, vederbuk, gjedde, ål og abbor mm. Fra munningen og opp til Lierbyen meldes det om fin stam som bifangst. Lierelvaentusiasten Stian Nyblin Erichsen forteller at han har fått stam helt opp til Egge. I de rolige partiene har han sett svært pen fisk. Husk at du må løse fiskekort for anadrom fisk uansett hva du skal fiske etter i Lierelva.

Fiske i Lierelva

Fiskesesongen i Lierelva er lang, fra 15. mai til 15. september, men ifølge fangstbørsen for årets sesong skjedde det lite før slutten av juni. Fisket er klart best litt utpå sesongen, men er veldig avhengig av vannstanden. Tørre somre gir som regel dårlig fangst. Følg med på fangstbørsen og vannstanden på internett.

Ifølge fangstbørsen er det to fiskemetoder som gjelder i Lierelva: Mark og spinner. Aktivt og bevegelig fiske med markstanga i de mange små kulpene, rennene og brekkene, er spennende. På lav vannstand kan frilinemeite være tingen, eventuelt kun med et splitthagl eller to. I de større kulpene og på høyere vannstand må du øke mengden bly. Lierelva er ofte grumsete, så en farget attraktor over kroken kan lønne seg - enten den klassiske røde ulltråden, en fargerik perle eller propell.

BANKERS: Liten sjøørret tatt på kobberfarget Mepps med røde prikker - en lierelvafavoritt.

BANKERS: Liten sjøørret tatt på kobberfarget Mepps med røde prikker - en lierelvafavoritt. Foto: FOTO: Chris Appleby

TILRETTELAGT: Fra fiskeparkeringen ved Grøtte. Sportsfiskere ønskes velkommen de fleste steder langs elva. Men vis respekt for privat grunn.

TILRETTELAGT: Fra fiskeparkeringen ved Grøtte. Sportsfiskere ønskes velkommen de fleste steder langs elva. Men vis respekt for privat grunn. Foto: FOTO: Chris Appleby

At spinner er så effektivt i Lierelva kan skyldes trykkbølgene de lager, i tillegg til de blinkende refleksene. Oppstrøms fiske er supereffektivt og spennende, men sørg for å bruke spinnere som spinner lett. Mange sverger til Mepps i kobber med røde prikker. Glorete farger er sikkert ikke feil når vannet er på sitt bruneste. Jeg utstyrte treblekroken på et par Mepps-spinnere med noen røde flashfibre, og fikk fisk på det. I tillegg hadde jeg trædd inn en fluorescerende, rød perle på sena.

Det er langt mellom innmeldte fangster på sluk og wobbler fra Lierelva, men jeg er sikker på at små sjøørretsluker og ditto wobblere vil fungere. Det er en utfordring å fiske med flue i villniset som regjerer langs store deler av elva, men med vadere og en god porsjon tålmodighet lar det seg gjøre det også.

Snittstørrelsen på sjøørreten i Lierelva er 1 kg, så det er ingen grunn til å bruke tungt utstyr. Det går imidlertid en og annen brukbar mellomlaks i elva, så sørg for å ha rikelig med ferskt snøre på snella - og ikke slurv med knutene.

Les mer:

Trollingguide til Mjøsa

Sjørøye på Island

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning