Dette blir som å amputere hele beinet fordi man har en inngrodd tånegl

Forslaget signaliserer en grunnleggende mistillit til norske sportsfiskere

Krister Ottesen

Alt om Fiskes storfiskkart

Her finner du storfiskkartet vårt, som er et nyttig hjelpemiddel for deg som planlegger en fisketur.

Direktoratet for naturforvaltning har, på vegne av Miljøverndepartementet, foreslått endringer i lakse- og innlandsfiskloven som vil endre det norske sportsfisket. Et av forslagene er nemlig å forby bruk av død fisk som agn. Dermed kan mange former for rovfiskmeite snart være en saga blott.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har foreslått en rekke endringer i Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v., som myndighetene nå føler er moden for revisjon etter mer enn 15 år. Mange av endringsforslagene er positive sett med sportsfiskerøyne, men det er et par forslag som garantert vil få mange norske sportsfiskere til å sette kakaoen i halsen.

For det første foreslår DN å videreføre den tvilsomme tradisjonen med å skyte gjedde. De vil imidlertid at våpenlovens definisjon av skytevåpen heretter skal legges til grunn. Med andre ord dårlig nytt for deg som akkurat har gått til anskaffelse av pil og bue før jaktsesongen på gjedde starter.

Friskt forslag

Nå er heldigvis ikke våpenjakt på gjedde noen utbredt folkeforlystelse lenger, selv om mange vil hevde at signaleffekten ved å opprettholde unntaket er uheldig. Da er det langt mer alvorlig, fortsatt sett med sportsfiskerøyne, at DN også foreslår å forby bruk av død fisk som agn i ferskvann - også til krepsing - og til anadrom laksefisk i saltvann. (Bruk av levende agnfisk har som kjent vært forbudt lenge, men det forbudet er hjemlet i dyrevernloven.)

Hensikten bak forslaget, som også omfatter et forbud mot transport av levende fisk i og ved vassdrag, er å hindre spredning av arter, som ifølge DN er den største trusselen mot biologisk mangfold i ferskvann, og "fremmede organismer som lever på eller i fisken".

"Et forbud mot bruk av død fisk som agn, og mot transport av levende fisk innen vassdrag, vil fokusere på problemet med spredning av arter og bidra til at det blir enklere å kontrollere ulovlig utsetting av fisk", heter det i høringsbrevet.

Hvis endringsforslaget blir vedtatt i sin nåværende form, vil det få store konsekvenser for sportsfiskemetoder med århundrelange tradisjoner i Norge. Blant annet vil gjedde- og gjørsmeite i praksis bli forbudt. Lakefiske likeså. Ettersom loven også gjelder anadrom laksefisk i saltvann, som per definisjon er ferskvannsfisker, vil også det tradisjonsrike meitet etter sjøørret med brisling være en saga blott.

En litt pussig konsekvens av forbudet mot ulovlig transport av levende fisk i og ved vassdrag, er at bruken av såkalte keepnet og karpesekker (innretninger som brukes av meitefiskere for midlertidig oppbevaring av fisk, red.anm.) også blir forbudt. I forslaget til nytt fjerde ledd i § 37 heter det nemlig: "Fisk som fanges og ikke settes ut umiddelbart skal avlives omgående".

Les hele saken

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!