Trafikkulykker

Voksne bilførere ser farene først

En videotest konkluderer med at bilførere i aldersgruppen 35-55 år oppfatter faresituasjoner raskest.

VERSTINGENE: Unge sjåfører har i det hele tatt en manglende evne til å se etter relevant informasjon i trafikken. For de eldre er generelt nedsatt motorikk og redusert syn årsaker som bidrar til forlenget reaksjonstid.

VERSTINGENE: Unge sjåfører har i det hele tatt en manglende evne til å se etter relevant informasjon i trafikken. For de eldre er generelt nedsatt motorikk og redusert syn årsaker som bidrar til forlenget reaksjonstid. Foto: colourbox.no

Publisert Oppdatert

Fridulv Sagberg ved Transportøkonomisk Institutt har utviklet og gjennomført en videobasert test på bilføreres oppfattning av faresituasjoner.

I undersøkelsen sammenliknes tre grupper av førere - trafikkskoleelever, bilførere over 65 år og bilførere i aldersgruppen 35-55 år.

Testvideoen består av trafikksituasjoner som er registrert under kjøring, med et kamera plassert i førerens øyeposisjon, og testpersonenes oppgaver er å se etter potensielle faresituasjoner.

I alt 13 slike oppstår i løpet av de åtte minuttene videoen varer.

Dødvinkler som dreper.

Testen konkluderer med at bilførerne mellom 35 og 55 år oppfatter faresituasjonene i trafikken raskest!

Resultatet tyder videre på at unge og uerfarne sjåfører har en dårligere evne enn denne aldesgruppen til å oppfatte eller reagere hensiktsmessig på faresituasjoner. De har i det hele tatt en manglende evne til å se etter relevant informasjon i trafikken.

For de eldre antas det at generelt nedsatt motorikk og redusert syn bidrar til å gi forlenget reaksjonstid.

TØI ønsker nå å vurdere nytten av slike videoundersøkelser i forbindelse med føreropplæring og førerprøven. Enkelte land, som for eksempel Storbritannia, har innført måling av fareoppfattelse som en del av førerprøven.

Foto: colourbox.no

Bil er farlig, selv når den står!

- Ved siden av bruk i førerprøven kan en test på fareoppfattelse også benyttes i føreropplæringen, både som et treningsverktøy og som et instrument for å evaluere effekter av opplæringen. Forskning har vist at evne til fareoppfattelse kan trenes opp, men det gjenstår å undersøke om ulykkesrisikoen dermed ville bli redusert, sier Fridulv Sagberg.

- Men er det ikke naturlig at en økt fareoppfattning gir nedsatt ulykkesrisiko?

- Vi vil jo gjerne tro det, men ingen undersøkelser så langt bekrefter dette

- Og det er vel også slik at holdninger i trafikken vil være avgjørende for ulykkesrisikoen?

- Nettopp. Vi vet jo at en del unge bilkjørere ikke bruker ferdighetene sine riktig. De kan være teknisk gode sjåfører, og være flinke til å lese trafikk, men søker på den andre siden spenning og tar sjanser. Men det å kunne lese trafikk og se potensielt farlige situasjoner, er uansett en viktig egenskap, sier Fridulv Sagberg hos TØI.

Les også:

Ett kors, en tragedie.

Foto: colourbox.no

Slik unngår du fallulykker.

Menn best i bil - tror de!

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning