Variable fartsgrenser i Sverige:

Variabel fartsgrense best

Å sette ned farten når det faktisk trengs er bedre enn permanente, lave grenser.

Publisert Oppdatert
Med varibale fartsgrenser har man mulighet til å tilpasse fartsgrensen etter forholdene.

Med varibale fartsgrenser har man mulighet til å tilpasse fartsgrensen etter forholdene.

Det svenske Vägverket, som tilsvarer Statens vegvesen her i landet, har hatt et femårs prøveprosjekt med variable fartsgrenser. Elektroniske fartsgrenseskilt på et tjuetalls plasser reduserer i gitte situasjoner hastigheten, og nå har Vägverket analysert resultatene fra forsøksperioden.

Prosjektet har vist at de variable fartsgrensene har hatt positiv innvirkning på trafikksikkerheten. I tillegg har de i mange tilfeller forbedret framkommeligheten og redusert miljøpåvirkningene biltrafikken gir.

- Bedre aksept for lavere fart

- Variable fartsgrenser gir klart bedre fartstilpasning ved spesielt risikofylte situasjoner enn permanent nedsatt hastighet, sier Vägverkets generaldirektør Ingemar Skogö i en pressemelding.

- Bilførerne aksepterer fartsgrensene bedre og har generelt blitt flinkere til å holde dem. Mange bilister mener også at de har blitt bedre til å holde avstand, og at de ikke kjører forbi like ofte, fortsetter Skogö.

Tryggere kryss

I Sverige har man også variable skilt med anbefalt hastighet, noe som gjør at man kan forberede bilistene før for eksempel en spesielt glatt sving.

I Sverige har man også variable skilt med anbefalt hastighet, noe som gjør at man kan forberede bilistene før for eksempel en spesielt glatt sving.

De variable fartsgrensene er testet ut i fire forskjellige situasjoner. I kryss har det gitt stor innvirkning på hastigheten og sikkerheten, og den effekten har til og med vist seg å henge i etter at skiltet om nedsatt fartsgrense er slukket.

Ved fotgjengeroverganger som ikke er lysregulerte, har det også gitt reduksjon i hastigheten - hastigheten settes ned når noen skal over veien. Men Vägverket mener at mange fortsatt kjører for fort. Fotgjengerne sier at de er positive til de variable fartsgrensene her, men at de ikke har opplevd noen markant økt trygghet.

40 prosent færre døde

Der fartsgrensene midlertidig reduseres når det er vanskelige kjøreforhold, har snitthastigheten blitt redusert med opptil 20 km/t. Vägverket mener at variable fartsgrenser kan føre til at antall døde og hardt skadde i trafikken reduseres med opptil 40 prosent på utsatte strekninger.

På stedene der hastigheten settes ned når det er tett trafikk, har bilførernes aksept for fartsgrensereduksjonen vært middels til god. De sier at den nedsatte hastigheten gir god informasjon om trafikksituasjonen, og at lavere hastighet gir bedre flyt i trafikken og dermed bedre framkommelighet.

På grunn av disse resultatene mener Vägverket at variable fartsgrenser har positiv effekt, og sier at de vil fortsette med dette på utsatte strekninger og kryss.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning