Tryggere i kryss

Mercedes jobber for å finne systemer som kan hjelpe sjaføren å unngå eller minimere en ulykker i kryss.

Publisert Oppdatert

I følge det tyske, føderale statstikkbyrået skyldes svært mange personskader kollisjoner i kryss, og rundt 80% av disse skjer i urbane strøk. Mercedes-Benz bidrar i et kollisjonsundersøkelsesprosjekt der rundt 2000 ulykker i året i Dresden- og Hanover-områdene granskes grundig. Egne team rykker ut til ulykker og registrerer opptil 5000 elementer rundt ulykken.

Dette samles i en stor database, og de hyppigste situasjonene gjenskapes i kjøresimulatorer hos Mercedes-Benz. Her registreres det hva testførerne gjør og hvordan de reagerer på signaler, skilt og andre ting som skjedde rett før ulykken - og ikke minst hva testførerne gjør når de oppdager den kritiske situasjonen.

Målet er å komme fram til nye hjelpemidler som kan oppfatte en situasjon og hjelpe sjåføren til å reagere riktig før situasjonen blir kritisk, og systemer som kan bidra til at når en kritisk situasjon oppstår, hjelpes sjåføren til å gjøre det rette for å unngå eller minimere en ulykke.

TILBAKE TIL HOVEDARTIKKELEN.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning