Quiz om trafikkreglene på sykkel

Svarene på sykkelquizen

Her er svarene på sykkelquizen.

Vinteren har kommet til Oslo og syklister må regne med snø og is og sørpe på veiene.

Vinteren har kommet til Oslo og syklister må regne med snø og is og sørpe på veiene. Foto: Lien, Kyrre

Publisert Oppdatert

1. Er det lov å sykle i sykkelfelt på venstre side av veien?

Nei

2. Er det lov å sykle i kollektivfeltet?

Ja

3. Er det lov å stanse i et sykkelfelt om du kjører bil?

Nei

4. Er det lov for sykler å kjøre forbi på høyre side av biler?

Ja

5. Er det lov å sykle i gangveg eller på fortau?

Ja, men bare dersom det er liten gangtrafikk og syklingen ikke hindrer gående

6. Når du går og leier en sykkel, hvilken side av veien skal du gå på?

Høyre

7. Er det påbudt å bruke sykkelfelt langs veien når det finnes?

Nei

8. Er det lov å sykle mot enveiskjøring?

Nei, med unntak av der det er skiltet spesielt for syklister.

9. Om du kjører bil har du da vikeplikt for syklist som kommer fra høyre når det ikke er forkjørsvei?

Ja

10. Har du lov til å sykle forbi en annen syklist på høyre side?

Nei

Les også:

Alt dette er lov for sykler i trafikken

Trafikkregelen ingen kan

Kan du parkeringsreglene?

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning